Khi nào thì trò hề này kết thúc?”.

Linh mục DCCT Việt Nam Nguyễn Ngọc Nam Phong đã viết như thế sau khi theo dõi bài báo “Khi nào Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội?” trên báo Điện tử  DANVIET.VN.

Stt của Linh mục DCCT Nguyễn Ngọc Nam Phong (Nguồn: FB)

Và với cách diễn đạt của mình đủ thấy vị Lm DCCT này đang nghĩ gì về việc Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu: Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và nhiều lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp 11 (diễn ra 24/3 đến 8/4) tới đây.

Điều đáng nói, đây là một hoạt động hợp hiến thể hiện sự tiếp nối của Lãnh đạo Đảng, nhà nước sau khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản VN lần thứ XIII vừa qua.

Cần biết rằng, ngay trong Hiến pháp Việt Nam hiện hành, vai trò của Đảng cộng sản VN đã được quy định hết sức rõ nét, khách quan tại khoản 1, điều 4 như sau: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Và để thực hiện Hiến pháp – với tư cách là đạo luật gốc về vai trò của Đảng cộng sản VN thì chuyện hoàn thiện các chức danh lãnh đạo Đảng, nhà nước và các cơ quan trực thuộc là điều tất yếu. Mà không thể chờ đợi thêm một thời gian nào nữa!

Mặt khác, cũng cần thấy rằng tháng 5/2021 tới đây cả nước sẽ diễn ra đợt bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong khi đó, qua Đại hội đảng thì đã có một số cá nhân giữ các chức vụ được Quốc hội phê chuẩn nhưng không còn tái cử. Việc giới thiệu miễn nhiệm, bầu: Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và nhiều lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 vì thế bên cạnh hoàn thiện các chức danh để lãnh đạo đất nước còn để thuận lợi cho công tác bầu cử sắp tới. Trong đó, cương vị Chủ tịch Quốc hội sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, một chức vụ không thể thiếu trong quá trình bầu cử.

Lẽ vì thế việc kiện toàn các chức danh trước bầu cử không nhằm những dụng ý hay tiểu xảo trong công tác nhân sự mà đó là yêu cầu của đời sống, thực tiễn chính trị của đất nước.

Đó là chưa nói, việc 2 lần Quốc hội kiện toàn các chức danh cũng là cơ hội để cử tri cả nước (thông qua tiếng nói của đại biểu do mình giới thiệu) sẽ có nhiều hơn cơ hội để nhìn nhận, đánh giá, góp ý với Đảng, nhà nước về nhân sự chủ chốt.

Thật tiếc, với sự nông cạn có thừa và cả sự mặc cảm vốn quá lớn của mình, vị Lm từng có thời gian dài mục vụ tại DCCT Thái Hà, Hà Nội đã không nhận thức nổi vấn đề và có những suy nghĩ lệch chuẩn!

Cái trò hề mà ông ta nói ra phản ánh cái não trạng ngu dốt, ê chề mặc cảm của chính ông ta. Đó cũng là lí do phản ánh tại sao hễ có việc gì liên quan tới chế độ là ngay lập tức ông ta bỉ bôi và nói ra những điều khó nghe!

PHƯƠNG NAM 

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"