Hiển thị các bài đăng có nhãn xuyên tạc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xuyên tạc. Hiển thị tất cả bài đăng

21 tháng 7 2021

Nhận thức đúng đắn của nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam


Giang Sơn.
Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi được thành lập đã tuân thủ những nguyên tắc của Đảng kiểu mới do V.I.Lênin đề ra. Nguyên tắc tập trung dân chủ được đặt lên hàng đầu và đã sáng tỏ trong nhận thức trên những vấn đề căn bản. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi sáng lập Đảng đã thống nhất coi tập trung và dân chủ phải luôn luôn đi đôi với nhau; dân chủ phải đi đến tập trung và tập trung trên cơ sở dân chủ; tập thể lãnh đạo phải đi đôi với phân công cá nhân phụ trách.
Trước hết, chúng ta cần phải khăng định rõ đất nước Việt Nam hiện nay là do nhân dân làm chủ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đến nay đã 91 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua biết bao gian khó cùng chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước, đánh đuổi thực dân, đế quốc, những kẻ ngoại xâm của dân tộc cho đến giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước như hiện nay càng thể hiện rõ vai trò và tầm quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.


Hình ảnh: bài viết xuyên tạc trên blog danlambao

Tập trung dân chủ là sự thống nhất biện chứng giữa hai thành tố tập trung và dân chủ. Hai thành tố đó không mâu thuẫn với nhau mà luôn thống nhất, tác động bổ sung cho nhau. Tập trung trên cơ sở dân chủ, dân chủ có sự lãnh đạo, được sự bảo đảm của tập trung. Có giữ vững tập trung mới có thể thực hiện và mở rộng dân chủ. Phát triển và mở rộng dân chủ luôn gắn liền với giữ vững và tăng cường tập trung, trên cơ sở đó dân chủ càng phát triển thì tập trung càng vững chắc. Theo đó, mọi công việc trong Đảng đều phải được bàn bạc dân chủ. Mọi đảng viên có quyền được nêu ý kiến của mình, nhưng khi quyết định thì thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, toàn Đảng phải phục tùng Ban Chấp hành Trung ương và cao nhất là đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.
Mỗi cá nhân chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy: Dân chủ không đối lập với tập trung mà chỉ đối lập với tình trạng độc đoán, chuyên quyền. Đồng thời tập trung không đối lập với dân chủ mà chỉ đối lập với tình trạng tản mát, tự do, tuỳ tiện, vô tổ chức, vô kỷ luật. Dân chủ là cơ sở của tập trung và tập trung chỉ có thể thực hiện được hiệu quả trên cơ sở phát huy thật sự dân chủ trong Đảng. Tập trung trên cơ sở dân chủ hoàn toàn khác với tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền. Dân chủ có sự bảo đảm của tập trung cũng hoàn toàn khác về bản chất với dân chủ hình thức, dân chủ vô chính phủ, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật.
Thực tế hiện nay, bất kỳ đảng phái nào trên thế giới cũng đều hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, từ những nước tư bản chủ nghĩa dù cá nhân người đứng đầu nhà nước có thể do cử tri phổ thôn hay cử tri bầu lên cũng cần được một chính đảng chọn, giới thiệu và tranh cử. Quá trình hoạt động cũng cần có sự hòa hợp giữa cá nhân lãnh đạo với ý chí tập thể. Ví dụ hoạt động của tổng thống Mỹ cũng cần phù hợp, hòa hợp với ý chí, đường lối của đảng cầm quyền, đảng mà cá nhân tổng thống đại diện cũng như Hạ viện và Thượng viện, cá nhân không thể độc đoán cũng như hoạt động của tập thể không thể tùy tiện, vô kỷ luật.
Suốt chặng đường gần một thế kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng giai đoạn cách mạng và mỗi nhiệm vụ cụ thể, nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được đặc biệt coi trọng trong tổ chức, sinh hoạt của Đảng. Vì vậy, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong thời gian qua, tuyệt đại đa số các tổ chức đảng trong toàn Đảng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì bị xử lí kỷ luật, trong đó nguyên nhân chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.
Trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, dân chủ ngày càng được mở rộng gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong mọi hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên. Những quyết định lớn, quan trọng của Đảng đều được tổ chức thảo luận rộng rãi, tập hợp trí tuệ của các tổ chức đảng, đảng viên, cùng với sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong tập thể. Sinh hoạt của các cấp ủy và tổ chức đảng được tiến hành dân chủ, cởi mở hơn. Cấp ủy viên các cấp, mỗi đảng viên mạnh dạn trình bày ý kiến riêng của mình trong xây dựng cơ sở. Các hình thức hội thảo, đối thoại được tăng cường; thực hiện chế độ tiếp đảng viên và người dân của bí thư cấp ủy. Việc bầu cử trong Đảng có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức và cán bộ, nhất là việc đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành nghiêm túc theo các quy định chặt chẽ, công khai, minh bạch và dân chủ hơn. Tình trạng cục bộ, mất đoàn kết trong tổ chức đảng được chấn chỉnh, nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử lý kịp thời. Dân chủ trong hệ thống chính trị và trong xã hội có bước khởi sắc từ việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cách mạng nước ta giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm thực hiện đổi mới.Share:

17 tháng 7 2021

Thấy điều gì qua vài tấm ảnh về cuộc biểu tình được cho là xảy ra ở CuBa

Tâm Bình

Những ngày qua, khi tình hình dịch covid 19 ở trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, thì tại CuBa cũng không ngoại lệ. Theo như thống kê, ngày 11/7 CuBa có hơn 6000 người mắc covid 19 và hơn 40 người tử vong, tuy nhiên CuBa là nước duy nhất ở Mỹ La tinh và Caribean phát triển thành công vắc xin phòng covid 19. Nền kinh tế CuBa vốn chịu nhiều sức ép từ các lệnh cấm vận của Mỹ và càng trở nên căng thẳng, khủng hoảng trầm trọng hơn khi tình hình dịch bệnh covid 19 diễn ra phức tạp.
Lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế và phức tạp về dịch bệnh, thông qua các công cụ mạng xã hội nhiều tổ chức bên ngoài chống phá đã kích động, câu kết, tài trợ các nhóm tội phạm của CuBa để tiến hành các hành động gây rối loạn đất nước CuBa. Đây là một trong các phương thức, thủ đoạn mà Mỹ và các nước châu Âu đã áp dụng rất nhiều lần tại nhiều quốc gia trên thế giới mà có lợi ích xung đột, mâu thuẫn với Mỹ. Và chính tại Việt Nam chúng ta cũng đã có rất nhiều vụ việc xảy ra tương tự, các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, dịch bệnh để kích động, chống phá đất nước.
Tuy nhiên khi một số thành phần chống đối tụ tập gây rối loạn nhằm kích động chia rẽ người dân với chính quyền CuBa thì đã có hàng ngàn người dân đã xuống đường biểu tình thể hiện sự ủng hộ, tin tưởng đối với cách mạng CuBa, với chính quyền CuBa.
Sự việc xảy ra là như vậy, thế nhưng truyền thông phương tây cũng như bè lũ phản động ở Việt Nam thì nói thế nào?
Có rất nhiều hình ảnh đăng tải trên các tờ báo, các trang mạng xã hội của các nước phương tây và giật tít nói rằng đây là “biểu tình chống chính phủ”, “biểu tình vì thiếu thực phẩm và thuốc men”.
Điển hình như các tờ báo The Guardia, Fox News, Financial Times, New York Times, Washington Times và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã sử dụng bức ảnh do phóng viên ảnh AP Eliana Aponte và chú thích là biểu tình chống chính phủ.
Bức ảnh được đăng trên trang Fox News, ảnh internet
Hay như trên trang CNN, thì đã sử dụng bức ảnh phóng viên ảnh AFP chụp, và chú thích rằng người dân CuBa đi biểu tình đòi tự do, dân chủ.
Bức ảnh được đăng trên trang của CNN, ảnh internet
Và cũng không bỏ lỡ dịp tốt, tát nước theo mưa, “tranh thủ cắn bừa”, tổ chức khủng bố Việt Tân cũng đăng đàn tung các bài viết nói về cuộc biểu tình ở CuBa theo cái hướng mà truyền thông phương tây xây dựng, đồng thời không quên vận dụng vào Việt Nam.

Bài viết xuyên tạc về biểu tình ở CuBa trên trang web của tổ chức khủng bố Việt Tân
Vậy sự thật của những bức ảnh trên là gì?
Nhưng quả thật, nói Việt Tân ngu dốt là hoàn toàn đúng, bọn này định lừa ai chứ. Truyền thông phương Tây định lừa ai đây? Bởi vì ngay sau các bài viết đăng tải kèm bức ảnh chú thích rằng người dân CuBa biểu tình chống chính phủ, rồi đòi tự do, thuốc men…thì đã có rất nhiều nhà báo chân chính đã đứng lên chỉ rõ sự thật.
Nếu như những ai có hiểu biết thì khi nhìn vào bức ảnh chụp cuộc biểu tình xảy ra ở CuBa hôm 11/7 thì người ta sẽ hiểu lá cờ có màu đỏ, đen và dòng chữ “26 Julio” tại sao lại xuất hiện ở đây. Thứ nhất, lá cờ này liên quan quan tới phong trào ngày 26/7 của lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro. Tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong Cách mạng Cuba và sau đó trở thành đảng chính trị và lá cờ hai màu trở thành biểu tượng ủng hộ Chính phủ Cuba. Thứ hai, là liệu đi biểu tình chống chính phủ thì tại sao người ta lại mang lá cờ ủng hộ chính phủ?
Còn như bức ảnh do báo CNN sử dụng thì khi người ta tìm kiếm trong kho ảnh của AFP thì thấy rằng bức ảnh này được chụp tại Miami, bang Florida của Mỹ trong một cuộc biểu tình do người Mỹ xuống đường kêu gọi ủng hộ CuBa đòi Mỹ chấm dứt cấm vận CuBa. Nhưng hài hước thay, tờ báo CNN lại chú thích dưới bức ảnh là người dân CuBa đi biểu tình đòi tự do, dân chủ.
Đây là một sự cố ý có chủ đích của giới truyền thông phương Tây nhằm bóp méo sự thật về đất nước CuBa và con người CuBa nhằm làm cho người dân trên thế giới hiểu sai, đồng thời sẽ tạo cái cớ để Mỹ và các nước phương tây can thiệp vào đất nước CuBa.
Mỗi người dân chúng ta cũng cần hết sức tỉnh táo, và cần kiểm chứng kỹ các thông tin được đăng tải trên mạng để tránh bị lừa gạt, rơi vào ý đồ của các tổ chức phản động.
Share:

07 tháng 7 2021

Hàng loạt đối tượng trong nhóm "Báo sạch" đã bị bắt, khởi tố

TÂM BÌNH

Thời gian vừa qua trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án “Trương Châu Hữu Danh cùng đồng bọn lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại TP Cần Thơ và một số tỉnh, thành”, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đã bắt, khởi tố bị can nhiều đối tượng trong nhóm "Báo sạch".

Đối tượng Trương Châu Hữu Danh (bên trái) cùng thanh viên nhóm "Báo sạch", ảnh internet

Cụ thể, vào ngày 20/4/2021, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can, gồm: Nguyễn Thanh Nhã (SN 1980, cư trú tại căn hộ 3.01 chung cư Flora Anh Đào, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Đoàn Kiên Giang (SN 1985, cư trú tại căn hộ 5.04 tầng 6 chung cư 241/1/25C, Phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Phước Trung Bảo (SN 1982, cư trú tại 172 Hà Huy Giáp, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đến ngày 6/7/2021,Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Cần Thơ đã tiếp tục khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thế Thắng (39 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) để điều tra về cùng tội danh trên.
Tất cả các đối tượng trên đều là thành viên của nhóm "Báo sạch", là “nhà báo” nhưng không giữ được phẩm chất của một nhà báo. Vào năm 2019, 5 đối tượng trên đã cùng nhau thành lập và khởi tạo trang Fanpage “Báo sạch” trên mạng xã hội Facebook. Trong một thời gian ngắn, các đối tượng này đã lợi dụng danh nghĩa nhà báo để viết, đăng tải trên Fanpage “Báo sạch” và Group “Làm báo sạch” nhiều bài viết sai sự thật, thiếu kiểu chứng, và mang tính chất suy diễn liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, tranh chấp đất tại Đồng Tâm, hạn mặn miền Tây, bài viết về trường Tôn Đức Thắng, vấn đề về cấm xuất khẩu trong đợt dịch COVID-19, cưỡng chế tại Gia Trang Quán (TP.HCM)…để đánh bóng tên tuổi.
Sau khi gây xôn xao dự luận nhờ việc xuyên tạc, viết sai lệch sự thật nhiều vụ việc trên trang Fanpage “Báo sạch”, nhóm đối tượng này đã lợi dụng danh nghĩa “nhà báo” cũng như sự quan tâm của cư dân mạng xã hội tiến hành nhận tiền để làm truyền thông, quảng bá thương hiệu và tư vấn pháp luật cho 8 doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều nơi với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng…
Các bài viết sai sự thật của các bị can, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước nói chung, chính quyền các địa phương nói riêng; ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Đảng; ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân.
Việc cơ quan chức năng kịp thời bắt, xử lý các đối tượng mượn danh nghĩa “nhà báo” lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, chống phá, trục lợi là việc làm hết sức cần thiết. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho một bộ phận nhà báo không chịu tu dưỡng, rèn giũa bản thân, ham danh, hám lợi. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở cho nhiều người dân, doanh nghiệp nên tỉnh táo trước các thông tin, luận điệu trên mạng xã hội để tránh bị lừa gạt.

Share:

04 tháng 7 2021

Cựu nhà báo Mai Phan Lợi bị khởi tố, bắt tạm giam

SÓNG BIỂN

Ông Mai Phan Lợi tại cơ quan công an - Ảnh internet

Ngày 2-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Mai Phan Lợi (SN 1971, quê quán: Thái Bình; nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng - viết tắt MEC) về tội Trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Thông tin ông Mai Phan Lợi bị bắt đã thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội bởi vì cái tên Mai Phan Lợi khá “đình đám” trong giới nhà báo và được “đánh bóng” tên tuổi khá nhiều trong thời gian vừa qua.

Phan Văn Lợi có gì trong quá khứ?

Mai Phan Lợi từng là Phó Tổng thư ký, Trưởng Văn phòng đại diện tại miền Bắc của báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh. Sự nghiệp báo chí của Mai Phan Lợi được mọi người biết đến khi anh ta cùng với một nhóm người lập ra group “Diễn đàn nhà báo trẻ” trên mạng xã hội facebook. Ban đầu mục tiêu của nhóm này lập ra là tập trung những phóng viên, nhà báo “trẻ”, “tạo lập một sân chơi chung cho các bạn cùng đam mê với báo chí” nhưng chỉ được một thời gian ngắn người ta thấy trên cái diễn đàn này có đủ các “thể loại”, thành phần xã hội.

Chỉ cần để ý quan sát là có thể thấy ngay được những thành phần “máu mặt” trong giới “rận chủ” chuyên xuyên tạc, chống phá đất nước như Hoàng Dũng, Bạch Hồng Quyền, Trịnh Anh Tuấn, Đoan Trang…là những thành viên tích cực của Hội nhóm “Diễn đàn nhà báo trẻ” của Mai Phan Lợi. Chỉ cần điểm qua những cái tên là chúng ta có thể biết được cái “diễn đàn” này hoạt động vì mục đích gì rồi.

Để có thể “đánh bóng” tên tuổi của mình, Phan Mai Lợi đã tự khoe khoang là người duy nhất đại diện cho giới truyền thông trong nước được gặp Tổng thống Obama tại khách sạn khi Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam. Tiếp đó đến năm 2016, lợi dụng sự cố môi trường biển Formosa, Mai Phan Lợi đã phát động một cuộc thăm dò ý kiến có tên “Bao giờ mới công bố” với nhiều lời lẽ kích động giới báo chí và dư luận tấn công vào Chính phủ theo chiều hướng gây áp lực, tạo ra sự hiểu sai của một bộ phận quần chúng nhân dân với cách giải quyết của Chính phủ với vụ việc này.

Và điển hình nhất là vào năm 2016, lợi dụng sự việc máy bay tuần thám CASA 212 bị nạn trên biển trong khi đi tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khiến 9 chiến sĩ hi sinh, Mai Phan Lợi đã tạo một cuộc thăm dò dư luận trên group “Diễn đàn nhà báo trẻ” gây bức xúc trong dư luận. Sau đó, ông Mai Phan Lợi bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ nhà báo do "xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, đồng đội, người thân, đồng đội của những cán bộ chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, tổn hại đến uy tín đội ngũ những người làm báo".

Không chịu dừng lại ở đó, Mai Phan Lợi tiếp tục ra sức câu kết với Đoan Trang (thành viên của tổ chức VOICE – “con đẻ” của tổ chức khủng bố Việt Tân). Có lẽ với nhiều chiêu trò đánh bóng tên tuổi của mình Mai Phan Lợi đã được vào tầm ngắm của tổ chức khủng bố Việt Tân, thông qua Đoan Trang với tổ chức bình phong VOICE để tiếp cận, hướng dẫn, chỉ đạo Mai Phan Lợi tích cực hoạt động xuyên tạc, chống phá. Từ đó Mai Phan Lợi đã cho ra một hội nhóm mới là “truyền thông độc lập” GTV để tiếp tục nói những gì hắn thích, xuyên tạc cái gì hắn muốn miễn là được nổi tiếng và có nhiều tiền.

Mai Phan Lợi sẽ bị xử lý thích đáng

Chắc chắn không chỉ bị xử lý về hành vi trốn thuế mà trong thời gian tới sẽ có nhiều “góc khuất”, “mảng tối”, nhiều hành vi sai trái khác của Mai Phan Lợi sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tất cả các đối tượng mà tổ chức khủng bố Việt Tân muốn xây dựng, cài cắm để chống phá đất nước Việt Nam sớm hay muộn đều sẽ bị phát hiện, xử lý.


Share:

03 tháng 7 2021

Sự thật đằng sau các bức ảnh!

Thiên Bình

Ảnh: Những nhận định chủ quan mang tính cố ý của “rận chủ” Huỳnh Ngọc Chênh (nguồn Internet)

Những ngày qua, Huỳnh Ngọc Chênh và đồng đảng “rận chủ” tỏ ra khá hoan hỉ khi nghĩ được ra thêm cách để bôi nhọ đất nước, chế độ. Nhưng chúng đâu biết rằng trong xã hội thông tin hiện nay, cái việc bịa đặt xuyên tạc cũng khá dễ dàng để khám phá.

Sự rằng Huỳnh Ngọc Chênh đặt những tấm ảnh chụp Hội Nghị Thượng Đỉnh G7 tại Cornwall (Anh Quốc) cạnh hình buổi họp đảng bộ xã Hợp Tiến (huyện Mỹ Đức -Hà Nội) rồi so sánh: “Một cuộc gặp của những người ảnh hưởng nhất thế giới mà nội thất tối giản nhất có thể… Còn một bên, cuộc gặp cấp xã chia ghế thôi, mà phải nói hết sức rườm rà, hoè hoẹt…”. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu thông tin về hai sự kiện này thì ta giật mình nhận ra sự so sánh của Chênh và đám rận chủ đều là bố láo.

Thứ nhất, hình ảnh về các nhà lãnh đạo được chụp tại hội nghị thượng đỉnh G7 ngồi trao đổi trong khung cảnh thơ mộng nhưng nơi đó không hề liên hệ đến từ “rẻ tiền”. Địa điểm nơi chụp bức ảnh là khách sạn - khu nghỉ dưỡng ven biển The Carbis Bay có lịch sử 125 năm ở Cornwall. Nơi đây là một tổ hợp nghỉ dưỡng gồm có 38 phòng, bao gồm cả những dãy phòng trong chính tòa nhà, cũng như các ngôi nhà trên bãi biển và ở thung lũng. Ngay trong khuôn viên khách sạn là trung tâm spa nổi tiếng tường đoạt các giải thưởng ở nước Anh, đồng thời khu vực này cũng trang bị quầy bar phục vụ rượu sâm banh. Ngoài ra spa ở đây còn được trang bị phòng xông hơi khô, bể sục và hồ bơi nước nóng ngoài trời nhìn ra biển. Khi lưu trú tại đây, du khách có thể tận hưởng tối đa một số trải nghiệm bao gồm chuyến đi trong ngày trên du thuyền... Vậy đó, giờ thì các rận còn dám nói về sự “rẻ tiền” hay không. Đó là chưa nói đến việc để có những giây phút thảnh thơi chuyện phiếm của các nhà lãnh đạo G7 thì nước Anh đã huy động một ngồn lực khổng lồ để đảm bảo công tác an ninh tại Cornwall. An ninh được thắt chặt ở cả đất liền, trên không và trên biển. Lực lượng cảnh sát dựng nhiều hàng rào thép và các biện pháp hạn chế khác nhằm phong tỏa nhiều tuyến đường và những con phố ven biển dẫn đến Carbis Bay. Tổng số nhân viên an ninh được huy động để bảo đảm an toàn cho sự kiện này có thể lên tới hơn 10.000 người. Anh đang ban hành mức cảnh báo nguy cơ khủng bố ở cấp độ 3... Và không hề nói cũng biết mức chi phí bỏ ra là thế nào.

Thứ hai, bức ảnh chụp về cuộc họp Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hợp Tiến nhiệm kỳ 2020-2025, đây là một sự kiện quan trọng của nhân dân nơi đây, là ngày hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới. Việc trang trí hội trường là theo quy định với khánh tiết, cờ hoa thể hiện trách nhiệm và niềm tin hướng tới thành công của toàn đại hội. Như vậy, việc so sánh hai sự kiện không cùng đẳng cấp và có ý nghĩa khác nhau để nhằm mục đích bôi nhọ, nói xấu hiện rõ trong từng câu văn của các “rận chủ”.

Vậy đó, trong thời đại thông tin hiện nay việc bịa đặt, xuyên tạc của các rận sẽ sớm bị vạch trần. Bộ mặt thật của các rận chủ sẽ sớm bị tẩy chay.Share:

01 tháng 7 2021

Về một góc nhìn không đứng trên sự thật của một vị chủ chăn

                                                                                                                  PHƯƠNG NAM

Được biết đến như “truyền nhân” và là người thay thế Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong (DCCT VN) sau khi ông này bị bề trên Tỉnh Dòng chúa cứu thế VN thuyên chuyển địa bàn mục vụ về Tỉnh dòng ở Tp Hồ Chí Minh. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản nổi lên không chỉ ở khía cạnh người đứng đầu Ban truyền thông của Gx/DCCT Thái Hà, vị Linh mục trẻ tuổi này cũng thường xuyên xuất hiện trong những bài giảng lễ tại các thánh lễ Công lý & hoà bình đầy tai tiếng của cơ sở Dòng đứng chân trên đất thủ đô ngàn năm văn hiến này.

Ngoài ra, từ Fb cá nhân, vị Linh mục quê Ninh Bình này thường xuyên viết, đăng tải các nội dung hoặc là sai sự thật hoặc chỉ phản ánh dưới một khía cạnh nào đó, chưa thực sự khách quan và tổng thể. Nhiều bài viết trong đó, vị Lm này đã xuyên tạc trắng trợn, cố tình lèo lái, làm cho sự việc bị biến dạng một cách nghiêm trọng.

Và trong một stt ngắn mới đây, ông ta lại khiến cho dư luận phải suy nghĩ về một vị chủ chăn Công giáo, một người được ăn học một cách đầy đủ, tử tế nhưng kiến thức hết sức nông cạn và thái độ thì vô cùng hằn học.

Linh mục DCCT Thái Hà Nguyễn Văn Toản và stt không đứng trên nền sự thật (Nguồn: FB)

Theo đó, dẫn đoạn tin: "Hà Nam: Đem 100 cảnh sát cơ động đi cưỡng chế đất ruộng người dân giữa đại dịch.

Khoảng 100 viên công an, cảnh sát cơ động, an ninh... hôm 25-6-2021 kéo xuống khu đất ruộng người dân ở thôn Chương Lương, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân - Hà Nam để cưỡng chế đất của những hộ không đồng ý giá đền bù, một vài người được cho là bị thương sau vụ việc" từ Voa tiếng Việt, ông ta viết thêm: “Dân không đồng ý sao lại cưỡng chế? Thu hồi đất làm công ty xí nghiệp hay phân lô bán nền giá cao?".

Nếu nói rằng, đoạn tin của VOA là một tín hiệu, là một sự khởi nguồn cho những điều tệ hại thì stt bình luận thêm của Lm Nguyễn Văn Toản không khác gì giọt nước tràn ly. Những câu hỏi thêm đó cũng xoáy sâu và làm cho câu chuyện trở nên có vấn đề hơn sau những đoạn tin đã đủ ác ý của nhà đài VOA.

Sự cộng hưởng của vị Linh mục với nhà đài này cũng đủ thấy, họ có mối quan hệ và sự tương đồng về mặt suy nghĩ đến thế nào…

Thế nhưng, có lẽ cũng như hầu hết những câu chuyện kiểu này của nhà đài VOA và Lm DCCT Nguyễn Văn Toản đăng tải, nếu đứng trên nền sự thật, luân lí của lẽ phải thì mới hay, chúng thực chất là những lời lẽ kích động, cố tình dẫn người nghe vào những chuyện thị phi không đâu và vô căn cứ.

Riêng đối với vấn đề được đề cập đến, xưa nay chúng ta không còn quá lạ với chuyện cưỡng chế thu hồi mặt bằng tại địa phương nọ, xã kia… Đó là một biện pháp hành chính cuối cùng buộc phải triển khai khi mà những chủ thể liên quan không chấp hành, khi phía bên kia hoàn tất nghĩa vụ của mình.

Nói như thế cũng đủ để thấy rằng, không phải tự dưng việc cưỡng chế được diễn ra. Và trên thực tế, trong vô vàn những lí do mang tính chủ yếu, phổ biến khiến người dân không chấp nhận đền bù, cản trở việc cưỡng chế xuất phát từ giá đền bù. Họ cho rằng giá đền bù như thế là chưa đúng, chưa phải chăng khiến người dân thiệt thòi, trong khi đó ai cũng biết, việc áp giá đền bù không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của nhà thầu hay cơ quan chức năng mà nó có quy định hẳn hoi.

Lẽ vì thế, việc đòi hỏi của bất cứ ai về giá đền bù đều không đúng, khi cơ quan chức trách đã áp dụng đúng khung giá đền bù, hoàn toàn không có chuyện người dân có đất bị thu hồi đòi bao nhiêu thì phải đền bù bấy nhiêu. Và khi đấy, để đảm bảo tiến độ chung của dự án thì việc cưỡng chế thi công tất yếu phải diễn ra.

Riêng vấn đề “Còn cưỡng chế khi nào, bao nhiêu lực lượng tham gia” thì như bình luận của trang Người Công giáo thì “là sự tính toán của chủ thể được giao quyền. Chúng ta đang thực hiện mục tiêu kép và yêu cầu đặt ra là phải vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch, cho nên cha Giuse và VOA Tiếng Việt đặt vấn đề tại sao lại cưỡng chế trong đợt dịch lại càng cho thấy Ngài và nhà đài chưa thực sự bám sát tinh thần chống dịch của VN chúng ta”.

Câu chuyện được nói đến chỉ là một trong vô số những bài viết, nội dung chia sẻ không mấy thiện chí của Linh mục này. Và đó là lí do khiến nhiều người thực sự lo cho tương lai của cơ sở Dòng này khi được dẫn dắt bởi những cá nhân nói – hành động không trên nền tảng sự thật; thậm chí họ còn cố tình dẫn dắt, lèo lái khiến vấn đề/ sự việc xa sự thật, chân lý.

Share:

30 tháng 6 2021

LÊ DŨNG VOVA ĐÃ BỊ BẮT!

 TÂM BÌNH

Sáng hôm nay 30/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt được Lê Văn Dũng (Dũng VoVa) khi đang lẩn trốn tại nhà người quen tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Lê Dũng Vova kẻ bán nước cầu vinh, ảnh internet

Như chúng ta đã biết, Dũng VoVa đã bị khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 117 Bộ luật Hình sự. Nhưng khi Cơ quan điều tra đến tống đạt các quyết định tố tụng, Lê Dũng Vova đã bỏ trốn. Ngày 28/5, hắn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã.

Lê Dũng VoVa bị Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã, ảnh internet

Việc Dũng VoVa bị bắt chỉ là việc tất yếu sẽ xảy ra dù hắn có chạy trốn đi đâu chăng nữa. Với những hành vi xuyên tạc chống phá đất nước của hắn thì sẽ không có một người dân Việt Nam nào che giấu cho hắn hơn nữa hắn cũng chưa đủ “tầm” để được Mỹ mời sang làm công cụ, tay sai cho Mỹ như một số đối tượng phản động trước đây. Không những thế trong tình hình dịch bệnh covid 19 đang diễn biến phức tạp thì tất cả các địa phương đều quản lý rất chặt chẽ việc cá nhân từ các tỉnh khác đến, di chuyển qua lại nên hắn khó có thể có cơ hội lẩn trốn cơ quan chức năng.

Nói về Dũng VoVa là ai, về việc gì sao hắn bị khởi tố, bị truy nã, bị bắt thì có lẽ đã có rất nhiều kênh thông tin cung cấp cho chúng ta một bức tranh toàn diện về bộ mặt thật của hắn. Chỉ cần điểm lại một số thông tin là đủ cho tất cả thấy được bản chất thật sự đằng sau những chiêu trò, giả tạo của Dũng VoVa.

Dũng Vova xuất thân là một kĩ sư nhưng vì không đủ trình độ, khả năng để nuôi sống bản thân và gia đình bằng trình độ kĩ sư của hắn nên Dũng Vova đã sớm tham gia vào các hội nhóm như No-U Hà Nội, Bầu bí tương thân…với mong muốn là không có làm nhưng vẫn có thể có ăn, chỉ cần đi xuyên tạc, lên mạng live stream với tần suất dày đặc và luôn mồm chửi bới chính quyền, quan chức tham ô, tham nhũng để lừa gạt người dân là có thể được các tổ chức phản động ban phát cho tiền. Chính vì thế trong thời gian qua Dũng VoVa đã tích cực viết nhiều bài viết xuyên tạc sai sự thật để chống phá chính quyền.

Nhưng có lẽ tiền kiếm được từ việc đi xuyên tạc, vu khống không đủ cho hắn chi tiêu nên Lê Dũng Vova đã cùng với các đối tượng khác như Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng…dựng nên các quỹ từ thiện để kêu gọi tiền tài trợ nhưng sau đó lại tự đút túi riêng mà không hề chia cho đồng bọn chứ chưa nói đến việc đi từ thiện cho ai. Chính vì vậy ngay bản thân Lê Dũng Vova đã bị đồng bọn bóc phốt nhiều lần về việc ăn chặn tiền từ thiện.

Không những đi lừa gạt nhiều người dân kém hiểu biết để chuộc lợi cho bản thân thì Lê Dũng VoVa còn lừa gạt chính vợ con hắn thế nhưng hắn lại luôn lên mặt dạy đời, kêu gào dân chủ, nhân quyền, giao giảng về đạo đức. Hắn không từ một thủ đoạn nào đánh đập, đuổi vợ con hắn ra khỏi nhà, đến nỗi mà vợ hắn không chịu được phải lên mạng vạch trần bộ mặt thật sự của người chồng bạc bẽo – Lê Dũng Vova.


Lê Dũng Vova bị vợ vạch trần bản chất trên mạng xã hội

Những con người như Lê Dũng Vova cần phải sớm được các cơ quan chức năng đưa ra xét xử để trừng trị nghiêm khắc những hành vi phá hoại đất nước của hắn cũng như cho nhân dân cả nước thấy rõ được bản chất xấu xa của Dũng Vova cũng như những bè lũ rận chủ đang ngày đêm phá hoại đất nước.

Share:

26 tháng 6 2021

RFA thôi ngay trò “kêu oan” cho Nguyễn Thúy Hạnh


Tâm Bình

RFA lại tiếp tay cho các đối tượng phản động chống phá Việt Nam

Bổn cũ soạn lại, gần đây, đám báo lá cải như RFA tiếng Việt lại lặp đi lặp lại điệp khúc “khóc thuê” cho những đối tượng phản động, những đối tượng chống phá đất nước Việt Nam đã và đang bị xử lý trước pháp luật. Vì sao trò hề này lại được diễn nhiều lần đến vậy? Chỉ cần tìm hiểu xem tổ chức nào đứng sau tài trợ tiền cho mấy tờ báo như RFA tiếng Việt hoạt động và tại sao tờ báo lá cải này chỉ dám xuyên tạc, vu cáo về Việt Nam hay một số nước có quan điểm đối lập với Mỹ, Châu Âu mà không bao giờ dám đả động đến Mỹ, Châu Âu thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu được bản chất. Những trò hề này được các đài báo lá cải tái diễn nhiều lần, dù không đem lại tác dụng gì nhưng những luận điệu xuyên tạc như vậy cũng ảnh hưởng, tác động xấu đến nhận thức, tư tưởng của người dân, tạo lý do để đám kền kền “mượn gió bẻ măng” nhằm chống phá Việt Nam.
Chẳng hạn mới đây, Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã đăng tải bài viết “Ân xá Quốc tế mở chiến dịch viết thư kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho bà Nguyễn Thúy Hạnh” và sau đó được Huỳnh Ngọc Chênh (chồng Nguyễn Thúy Hạnh) cùng một số đối tượng như Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Lân Thắng... chia sẻ trên mạng facebook. Theo đó, ngày 17/6/2021 vừa qua, Tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế đã thực hiện cái gọi là “công bố lời kêu gọi hành động khẩn cấp đến với 10 triệu thành viên của tổ chức này trên toàn cầu, phát động chiến dịch viết thư nhằm yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh”.
Trong bài viết được RFA chia sẻ còn cho rằng bà Ming Yu Hah, Phó Giám đốc Khu vực phụ trách chiến dịch đã phát biểu xuyên tạc về việc Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt khi cho rằng:“Vụ bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh có tính chất trơ trẽn và mang động cơ chính trị nhằm bịt miệng một trong những nhà hoạt động nhân quyền tiêu biểu nhất ở Việt Nam.” Thậm chí, họ còn xuyên tạc, vu cáo tội danh của Nguyễn Thúy Hạnh “làm, tàng trữ, phát tát hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bị nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới chỉ trích là công cụ để Nhà nước trấn áp và trừng phạt những người bất đồng chính kiến và nhà hoạt động trong nước.
Đúng là luận điệu của những kẻ miệng lưỡi không xương. Chúng ta cũng quá quen với những dạng tuyên truyền như này. Mục địch của “Ân xá quốc tế” rõ ràng cho thấy sự thù địch với Việt Nam khi bênh vực những đối tượng có hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia của Việt Nam. Điều này cũng chẳng khó hiểu vì tổ chức này được lập ra với vỏ bọc nhân danh quốc tế để theo dõi những vấn đề “dân chủ, nhân quyền”, nhưng thực chất là công cụ của Mỹ phục vụ âm mưu tiến hành xuyên tạc sự thật về thực trạng dân chủ, nhân quyền ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam, cũng như khuyến khích các hoạt động chống phá chế độ, chống phá Nhà nước để từ đó tìm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của họ, dùng chính trị để áp đặt đổi lấy mặc cả về kinh tế.
Ân xá quốc tế (Amnesty Intenational - AI) là một tổ chức mang danh nghĩa là “ân xá quốc tế”, bảo vệ nhân quyền nhưng những báo cáo mà họ đưa ra lâu nay luôn thể hiện cách nhìn phiến diện, thiếu khách quan, vô căn cứ. Và lần này đối với Nguyễn Thúy Hạnh thì tổ chức Ân xá quốc tế cũng không ngoại lệ khi chức này đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, vu cáo liên quan đến việc Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt.
Chẳng hạn như liên quan đến đối tượng Nguyễn Thuý Hạnh, một người mà họ gắn cho cái mác “tù nhân lương tâm” rồi chỉ trích một cách vô căn cứ và bênh vực đối tượng này với luận điệu “Nguyễn Thúy Hành chỉ thực hành các quyền con người của mình một cách ôn hoà và làm các công việc thiện nguyện, và cần phải được trả tự do ngày lập tức và vô điều kiện”.
Một lần nữa chúng ta khẳng định, ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” như những gì mà tổ chức Ân xá quốc tế đã đưa ra mà chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng pháp luật. Thực tế “Tù nhân lương tâm” là cách mà những kẻ chống phá đất nước gọi những kẻ đã có những hành vi phạm pháp luật Việt Nam, chống phá đất nước đang phải trả giá trong các trại giam. Nếu như ở Mỹ, chắc Nguyễn Thúy Hạnh cũng như nhiều kẻ khác đã bị bắn chết tại chỗ như bao trường hợp đã xảy ra tại Mỹ chứ không cần phải quá nhân đạo như Việt Nam là bắt và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Và việc Nguyễn Thúy Hạnh bị Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam ngày 07/4 vì tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng là điều đã được dự báo từ trước với những hành động vi phạm của mình.
Còn vì sao Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt thì chỉ cần seach trên google keyword “Nguyễn Thúy Hạnh” là có cả một bộ sưu tập các bài viết vạch trần bản chất đen tối, hành động chống phá của y. Do đó, việc Ân xá quốc tế cho rằng Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt là do “thực hành các quyền con người của mình một cách ôn hoà và việc “kêu gọi hành động khẩn cấp đến với 10 triệu thành viên của tổ chức này trên toàn cầu, phát động chiến dịch viết thư nhằm yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Thuý Hạnh” cũng chỉ là chiêu trò để cho Ân xá quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. “Gieo nhân nào gặt quả ấy”, Nguyễn Thúy Hạnh sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật và sẽ không có tổ chức hay cá nhân nào có quyền “trả tự do do” cho Hạnh như những gì Huỳnh Ngọc Chênh và đồng bọn “dân chủ” đang ảo tưởng.
Share:

25 tháng 6 2021

VNHR lại xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam


Ảnh: Bìa báo cáo xuyên tạc về tình hình nhân quyền Việt Nam của VNHR (nguồn Internet)

Mới đây, ngày 20/6/2021, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam (VNHR)- một tổ chức có trụ sở ở California, Mỹ đã đưa ra các cáo buộc xuyên tạc mới về tình hình nhân quyền Việt Nam thông qua cái gọi là “Báo cáo Nhân quyền tại Việt Nam 2020-2021” . Khẳng định đây là báo cáo xuyên tạc bởi một vài lý do sau:

Thứ nhất, tổ chức đưa ra “Báo cáo Nhân quyền tại Việt Nam 2020-2021” – VNHR là một tổ chức do các đối tượng chống phá Nhà nước Việt Nam lập ra bất hợp pháp. Nhóm phản động này thường xuyên có các hoạt động chống phá Việt Nam như: tuyên truyền thông tin chống phá Việt Nam; vận động các nghị sĩ nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; núp dưới danh nghĩa đấu tranh cho các “tù nhân tôn giáo”, “tù nhân chính trị” hoặc “tù nhân lương tâm” để tiến hành chống phá v.v… Tất cả những thông tin về Việt Nam mà tổ chức này đưa ra đều là xuyên tạc, bôi nhọ và nói xấu. Cũng giống như các tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Freedom House, Uỷ ban Bảo vệ Ký giả, Human Rights Watch... đều bị các quốc gia lên án vì sự thiếu trung thực, khách quan trong những hoạt động của mình.

Thứ hai, “Báo cáo Nhân quyền” là hoạt động thường xuyên của tổ chức VNHR giống như “Giải thưởng nhân quyền” là những hoạt động thường niên được lặp đi lặp lại hàng năm với luận điệu cũ rích hòng phục vụ mưu đồ chống Việt Nam. Và thực tế chứng minh, cũng như những bản báo cáo trước, những thông tin mà “Báo cáo Nhân quyền tại Việt Nam 2020-2021” đưa ra năm nay có nội dung không hề mới.

Thứ ba, nguồn thông tin làm căn cứ để tổ chức VNHR  dựa vào xây dựng “Báo cáo Nhân quyền tại Việt Nam 2020-2021” là từ “một số nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam” thực chất là những kẻ bán nước, phản bội dân tộc để mưu lợi cá nhân. Công đồng mạng hay gọi chúng là “rận chủ”.

Thứ tư, những kẻ mà tổ chức VNHR  đang bảo vệ đều là những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam và bị xử phạt vì những hành vi sai phạm đó.

Tóm lại, với âm mưu thâm độc nhằm chống phá Nhà nước ta, những kẻ “rận chủ” sẽ không từ bỏ những hoạt động xuyên tạc, nói xấu hạ bệ uy tín để phá hoại nước ta từ bên trong. Vậy nên cộng đồng mạng cần cảnh giác, tẩy chay và tố cáo những thông tin kiểu này trên Internet./.

Thiên Bình


Share:

13 tháng 6 2021

Chung Hoàng Chương vẫn chưa hối cải!


Ảnh: Chung Hoàng Chương trả lời phỏng vấn của RFA (nguồn Internet)

Đài Châu Á tự do – RFA là một trang báo mạng thường xuyên đăng tải những bài viết của giới rận chủ trong và ngoài nước về tình hình Việt Nam. Hiển nhiên với nguồn “phóng viên”, “cộng tác viên” là những kẻ phản động, bất mãn, chống phá hay phổ biến nhất là những kẻ bịa đặt ăn tiền thì có thể phán đoán được chất lượng và nội dung những bài viết trong trang mạng này là như thế nào. Trong tình hình hàng loạt các rận chủ cộm cán sa lưới pháp luật thì giờ đây RFA đang tìm kiếm những nguồn viết bài mới. Đó là những rận chủ mới, những anh hùng bàn phím hay khua môi múa mép trên các trang mạng xã hội và cả những kẻ mới ra tù nhưng chưa chịu hối cải như Chung Hoàng Chương.

Nhắc đến Chung Hoàng Chương, giới rận chủ gọi hắn là facebooker, blogger “Chương May Mắn” vì là giám đốc Công ty TNHH MTV sim số May Mắn (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đồng thời Facebook mang tên “Chương May Mắn”. Tuy nhiên may mắn đâu chưa thấy ngày 27.4, TAND Q.Ninh Kiều TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Chung Hoàng Chương (43 tuổi) 18 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tài khoản facebook của Chương đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết mang nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo T.Ư và địa phương. Nhiều bài viết thể hiện rõ sự tiêu cực, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của tổ chức Đảng, đến danh dự uy tín nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các bài viết này đều mang nội dung tuyên truyền, kích động, chống đối chính trị; nêu các vấn đề theo suy diễn cá nhân, hoặc chuyển tải các ý kiến của người khác mang tính không chính xác, thiếu kiểm chứng... để xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu Đảng, Nhà nước. Máu lạnh hơn trong vụ việc 3 chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại Đồng Tâm thì chủ tài khoản Chương May Mắn lại ví von với những câu chữ thể hiện sự vô cảm, xúc phạm người khác một cách rõ ràng và có chủ đích là làm cho người đọc hiểu sai lệch vấn đề đang xảy ra ở Đồng Tâm; cổ vũ cho việc làm sai trái của một số người khác.

Ra tòa, Chương đã thừa nhận sử dụng 2 tài khoản "Chung Hoàng Chương" và "Chương May Mắn" để đăng tải các thông tin trên; đồng thời biện minh do nhận thức còn hạn chế nên xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngắn chẳng tày gang, trước tòa nói thế nào thì ra tù, khi được RFA phỏng vấn Chương lại chẳng tỏ ra hối cải mà ngang nhiên tuyên bố "Nói chung trong thời gian đi tù thì tôi thấy là đó là một trải nghiệm có ích, không có điều gì tôi phải hối hận là đi tù có cảm giác hối hận hay là gì hết” và “Nói chung là về được thì cũng vui rồi, trong thời gian ở tù thì tôi không thấy có gì phải phàn nàn và hối hận những chuyện mà tôi làm để phải vô tù."

Vậy đó, nếu Chương trả lời là đã hối hận và sẽ không tái phạm thì có lẽ cũng chẳng có cơ hội mà lên mặt báo của RFA, hoặc giả Chương trả lời thế thật nhưng RFA lại cố tình xuyên tạc thông tin. Điều này thì chỉ có RFA và Chương biết được. Nhưng có một sự thật là nếu Chương không hối cải mà vẫn ngựa quen đường cũ thì sớm muộn Chương cũng được đoàn tụ với anh em trong tù./.

Thiên Bình


Share:

11 tháng 6 2021

Ai là người tranh cãi?!


Ảnh : rận chủ tiếp tục xuyên tạc trong mùa Covid (Nguồn Internet)

Tình hình dịch bệnh covid-19 trong nước hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức mới, trong khi đa số người dân Việt Nam nói chung đều rất tin tưởng và ủng hộ vào các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ thì đâu đó vẫn có những tiếng nói lạc lõng nghi ngờ về chiến dịch chống dịch bệnh này của cả nước, đó chính là những cá nhân ích kỉ, vì lợi ích bản thân mà sẵn sàng bóp méo, xuyên tạc thông tin tình hình. Chúng chính là những “rận chủ”.

Các luận điệu xuyên tạc mới của các rận chủ liên quan đến việc: Nhà nước kêu gọi người dân  đóng góp cho quĩ vaccine; việc vận hành các quỹ ủng hộ đồng bào vùng dịch; tình trạng dịch bệnh trong nước rồi đến việc chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết thơ gởi cho Tổng Thống Mỹ Biden để “trao đổi về quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác trong ứng phó với đại dịch Covid-19” cũng được các rận đưa ra để biến tấu, phân tích và xuyên tạc.

Với tinh thần tương thân tương ái, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của nhân dân ta từ ngàn đời nay, người dân Việt Nam hiện nay đang chung tay góp sức cùng chính phủ mong đất nước sớm thoát khỏi dịch bệnh. Việc quyên góp hay ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện và không ai ép buộc nhưng qua lời xuyên tạc của các rận chủ các cuộc vận động hay các quỹ ủng hộ đều là bị ép buộc đến nỗi rận chủ Nguyễn Văn Đài mặc dù lưu vong ở Đức nhưng vẫn nhảy ra bơm chọc rằng “đặt câu hỏi rằng một phó thủ tướng Việt Nam từng khẳng định chính phủ không thiếu tiền bảo vệ sức khỏe và đời sống nhân dân, vậy tại sao chính phủ nhắn tin xin tiền của người dân trong khi dân đang sống lay lắt”. Đài cũng so sánh rằng “ở một số nước tư bản, chính phủ cho tiền để người dân đi tiêm vắc-xin, trong khi ở đất nước độc tài cộng sản, người dân phải góp tiền mua vắc-xin, và ông Đài bày tỏ lời cảm thán “Khổ dân Việt Nam quá!”.

Vậy đó, bấy nhiêu thôi là đủ hiểu Đài mất gốc rồi. Con người tự tư, tự lợi đó chỉ nghĩ đến bản thân nên không hiểu được tinh thần dân tộc của người Việt Nam mình vậy. Đài bây giờ coi Đức quốc là quê hương chứ có phải là Việt Nam nữa đâu. Thực tế nhìn hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh covid 19, Việt Nam có thể tự hào là chúng ta đã đang và sẽ làm rất tốt. Đài đâu để ý đến hình ảnh hàng chục ngàn y bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội và người dân cùng nhau chống dịch trong cái tiết trời hơn 40 độ; Đài cũng bỏ qua những hình ảnh rất đời thường như chị chủ quán hay anh xe ôm công nghệ không lấy tiền của nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch...

Rồi những nghi ngờ mà các rận đặt ra về hiệu quả của chiến dịch chống COVID bằng phương thức “cách ly tập trung” với các số liệu so sánh với các nước như Pháp, Mỹ, Đức?!

Như vậy, các tranh cãi mà các rận nêu ra đều chỉ xuất phát từ một nhóm người tự tư tự lợi là chính các rận, còn người dân Việt Nam có ai kêu ca lấy chỉ một lời. Hiện nay, những hình ảnh có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, không có tiền thì góp bằng hiện vật là những hình ảnh đẹp thể hiện truyền thống của dân tộc đang diễn ra hàng ngày hàng giờ vì tổ quốc, vì đồng bào. Chẳng phải các rận đã từng so sánh sự ủng hộ của các nhà tài phiệt ở các xứ sở tự do đóng góp cho đất nước họ với nước ta đó sao?!? Trong khi chính bản thân các rận chỉ lo chống phá, kêu gào phát triển đất nước, vì quyền lợi của người dân nhưng lại chẳng đóng góp gì thậm chí còn phá bĩnh. Vậy nên hỡi các rận, nếu đã không làm gì cho tổ quốc thì tốt nhất hãy im miệng đi./.

Thiên Bình


Share:

06 tháng 6 2021

BỘ Y TẾ PHÊ DUYỆT SỬ DỤNG VẮC XIN COVID 19 CỦA TRUNG QUỐC – VẤN ĐỀ NÀY CẦN ĐƯỢC HIỂU CHO ĐÚNG

SÓNG BIỂN

Tình hình dịch bệnh covid 19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như tại Việt Nam, số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục gia tăng. Chính phủ cùng toàn thể người dân Việt Nam đang ra sức, chung long bằng rất nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể để dập dịch, tiến tới phòng ngừa được dịch covid 19 và một trong các biện pháp rất quan trọng được đưa ra và triển khai quyết liệt đó là chiến lược vắc xin phòng covid 19. Thế nhưng khi Bộ Y tế Việt Nam vừa ra thông báo phê duyệt cho phép sử dụng vắc xin phòng covid 19 của Trung Quốc thì ngay lập tức một trong những kẻ phá hoại đất nước hàng đầu là tổ chức khủng bố Việt Tân đã tìm đủ mọi thủ đoạn, chiêu trò để tuyên truyền, xuyên tạc vấn đề này để nhằm làm cho người dân hiểu sai. Thế nhưng chúng càng nói, càng tỏ ra nguy hiểm thì lại càng cho thấy sự ngu dốt, thiển cận của bọn chúng.
Bài viết trên trang web của tổ chức khủng bố Việt Tân

Trên trang chủ của tổ chức khủng bố Việt tân có một bài viết nói về việc Bộ Y tế Việt Nam quyết định phê duyệt sử dụng vắc xin phòng covid 19 do Hãng Sinopharm, Trung Quốc sản xuất. Chúng cho rằng Việt Nam đang đi vào “vết xe đổ” của một số nước trên thế giới khi sử dụng vắc xin của Trung Quốc.
Quả thực là người dân chúng ta đang không thể hiểu cái tổ chức khủng bố Việt Tân ngu thật hay không biết đọc. Bọn chúng không thể nào xuyên tạc, lừa dối người dân Việt Nam mãi bằng cái chiêu trò này được. 
Chúng ta đều biết rõ ràng là chiến lược vắc xin là một trong các biện pháp rất quan trọng mà Chính phủ Việt Nam đưa ra để tiến tới có thể phòng ngừa dịch bệnh Covid 19 cho toàn dân. Chính phủ Việt Nam luôn đặt vấn đề tính mạng sức khỏe của người dân là hàng đầu, trên hết. Chính vì vậy ngoài một số loại vắc xin phòng covid 19 đã được đưa phê duyệt vào tiêm chủng cho người dân như AstraZeneca (của Anh) và Sputnik V của Nga thì vắc xin do hãng Sinopharm, Trung Quốc sản xuất là loại thứ 3 được phê duyệt. 
Nhưng theo thông báo của Bộ Y tế Việt Nam, quyết định đó là quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cho vắc xin có tên COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (tên khác là SARS-CoV-2 Vaccine, Inactivate), do Hãng Sinopharm, Trung Quốc sản xuất. Và vắc xin này muốn được sử dụng cho người dân Việt Nam thì phải đảm bảo 9 điều kiện. Cụ thể như Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương triển khai hệ thống cảnh giác dược toàn diện đối với vắc xin tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng vắc xin phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế. Thêm vào đó, trong quá trình sử dụng vắc xin, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương phải phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và đào tạo và đơn vị đủ điều kiện tổ chức đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vắc xin dựa trên ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế.
Ngoài ra chúng ta đều biết là loại vắc xin của Trung Quốc mà Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt đã được Tổ chức Y tế thế giới phê chuẩn và đã được 41 nước phê chuẩn cấp phép khẩn cấp. Và ở Trung Quốc - đất nước đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người này đã triển khi tiêm chủng loại vắc xin do Hãng Sinopharm, Trung Quốc sản xuất cho toàn dân.
Tuy nhiên hiện nay Bộ Y tế Việt Nam chưa đặt mua bất kỳ một liều vắc xin phòng Covid 19 nào của Trung Quốc. Và trong cuộc chiến vắc xin này, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực hàng ngày hàng giờ đã đàm phán có thể mua được nhiều vắc xin tốt nhất về cho người dân Việt Nam nhưng không phải có tiền đã là mua được vì rất nhiều nước trên thế giới cũng đang cần.
Ngoài ra chúng ta cũng cần phải thấy rõ là với việc virus covid 19 luôn bị biến đổi, nhiều chủng mới xuất hiện do đó hiện nay trên thế giới chưa có bất kì loại vắc xin nào, của bất cứ nước nào có thể dám chắc 100 % sẽ phòng được tất cả các chủng, biến thể của covid 19. Do đó trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp thì bất kì loại vắc xin nào dù hiệu quả bảo vệ có thể chưa cao, nhưng miễn là an toàn cho người dân thì đều có thể chấp nhận được.
Mỗi người dân chúng ta hãy chung sức, đồng lòng cùng Chính phủ để có thể đầy lùi được dịch bệnh covid 19, đem lại cuộc sống yên bình cho mọi người, mọi gia đình.

Share:

31 tháng 5 2021

Vị giáo sư tào lao


Ảnh: vị giáo sư tào lao Nguyễn Đình Cống và bài viết tào lao (nguồn Internet)

Gáo sư Nguyễn Đình Cống sinh ra và lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, những năm đất nước còn khó khăn, trong khi lớp lớp thanh niên đều ra chiến trường, với biết bao hy sinh xương máu, không tiếc thân mình vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì Giáo sư được Đảng, Nhà nước ưu ái tạo điều kiện cho đi ăn học ở Liên Xô. Tuy nhiên khi đã ở tuổi xế chiều lại quay ra phản bội lại lý tưởng một thời ông theo đuổi, phản bội lại chính tổ chức đã nuôi dưỡng và cho Giáo sư tất cả vinh quang trong cuộc đời. Giờ đây, giáo sư Cống xuất hiệu trước mắt người đời với hình ảnh một ông già tào lao với những bài viết cũng hết sức tào lao để chống Đảng, chống Nhà nước.

Bài viết tào lao mới đây nhất của vị giáo sư này là “phản biện câu nói của ông Nguyễn Xuân Phúc”. Tại sao nói bài viết là tào lao?

Thứ nhất, Giáo sư cống viết “Nhân dân Việt Nam hiện có ba tầng lớp với những ý kiến rất khác nhau. Một là tầng lớp trên, được chế độ ưu đãi, họ luôn luôn ủng hộ và bảo vệ chế độ. Hai là tầng lớp bình dân, họ có nhu cầu cơ bản là được yên ổn để sinh sống và làm ăn, họ chủ yếu nghe theo chính quyền, sợ chính quyền, không dám nói khác ý chính quyền (trừ khi họ bị áp bức, bị oan ức không thể chịu nổi). Ba là tầng lớp trung lưu, trong đó có những người trí thức, họ có nhu cầu cao về tự do dân chủ, một số người trong họ là những nhà phản biện”. Vậy đó, với tư cách là giáo sư, nhất là giáo sư của ngành khoa học tự nhiên, lập luận trên của Giáo sư Cống thể hiện rõ sự thụt lùi về trình độ, sự phi logic và khá tối nghĩa. Vị giáo sư chia nhân dân Việt Nam thành 3 tầng lớp tầng lớp trên, tầng lớp bình dân và tầng lớp trung lưu. Nếu logic ra thì có tầng lớp trên phải có tầng lớp trung, tầng lớp dưới hoặc như tầng lớp trung lưu thì phải đi với thượng lưu và hạ lưu. Cái logic của Giáo sư Cống như là ta lấy “kg” để so vói “cm” vậy.

Thứ hai, giáo sư Cống đã đánh đồng số đông với một bộ phận nhỏ. Cái gọi là “nhà phản biện” không thể đại diện cho “những người trí thức” và “những người trí thức” chỉ có tại “tầng lớp trung lưu” và không phải mỗi “những người trí thức” mới có “nhu cầu cao về tự do dân chủ”. Vậy đó, với bài quen thuộc của đội ngũ rận chủ khi cố tình xuyên tạc, đánh đồng khái niệm, giáo sư Cống và các rận chủ hướng người đọc theo mục đích khác.

Thứ ba, Giáo sư tào lao đưa ra các khái niệm như “dân oan bị cướp đất”, “biểu tình chống Trung Quốc” và mặc nhiên nhận định tất cả các việc họ làm là đúng thì xin hãy xem lại bài học về việc: mẹ con Cấn Thị Thêu lợi dụng danh nghĩa “dân oan” để chống phá đất nước hoặc những buổi biểu tình bị lợi dụng để đập phá, phá hoại trong vụ Formusa... Đó là hành vi phá hoại chứ không phải là yêu nước, đó lại lợi dụng dân chủ để chống phá chứ không phải là dân chủ.

Đành rằng giáo sư không nói gì thì người ta còn tôn trọng, đằng này cứ hay nhận định tào lao như thế thật ô danh cho từ giáo sư./.

Thiên Bình


Share:

29 tháng 5 2021

SỰ NGU DỐT CỦA TỔ CHỨC KHỦNG BỐ VIỆT TÂN

TÂM BÌNH

Nhân viên an ninh đang cho chó nghiệp vụ kiểm tra hành lý của các hành khách trên chuyến bay Ryanair 4978 tại sân bay quốc tế Minsk, Belarus ngày 23/5. Ảnh internet

Thế giới đang “nóng” về vụ việc ngày 23/5 khi Belarus điều tiêm kích MiG-29 áp sát máy bay chở khách của hãng hàng không Ryaniar (Ireland), khi đó đang hành trình từ Athens đến Litva, buộc máy bay đổi hướng và đáp xuống Minsk.

Khi máy bay hạ cánh, nhà chức trách Belarus đã bắt nhà báo đối lập Roman Protasevich - người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Lukashenko và trốn ra nước ngoài vào năm 2019 - cùng bạn gái ông này là Sofia Sapega.

Và gần như ngay lập tức tổ chức khủng bố Việt Tân cũng liền đăng đàn mượn sự việc này để xuyên tạc những câu chuyện khác của Việt Nam trong đó có liên hệ với sự việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt giữ.

Nhưng càng nói, càng viết thì nó càng cho thấy sự ngu dốt, kém hiểu biết của tổ chức khủng bố Việt Tân. Vì sao tổ chức khủng bố Việt Tân biết là ký giả Roman Protasevich là một nhà đấu tranh chống độc tài? Liệu kí giả này có giống như các thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân hay không? Ẩn náu dưới danh người người bất đồng chính kiến để tiến hành tuyên truyền, kích động phá hoại, tiến hành cách mạng màu… Tổ chức khủng bố Việt tân miệng thì luôn nói dân chủ nhân quyền, luôn tung hô, bợ đỡ cho các tổ chức phản động, thù địch nước ngoài chống phá Việt Nam nhưng khi người gốc châu Á bị kì thị, khủng bố, bị phân biệt đối xử (trong đó có cả những người gốc Việt) ở Mỹ và châu Âu nhưng tổ chức Việt Tân không dám một lần lên tiếng phản đối sự kì thị này. Phải chăng họ sợ nếu lên tiếng thì sẽ không được tài trợ tiền để sống nữa hay sợ sẽ bị “đá” ra khỏi Mỹ nên chỉ dám nằm im, không dám ho he nửa lời.


Bài viết thể hiện sự ngu dốt của tổ chức khủng bố Việt Tân

Tổ chức khủng bố Việt Tân dám mạnh miệng thể hiện sự “thông minh quá” khi so sánh vụ việc ở Belarus với việc Việt Nam bắt giữ Trịnh Xuân Thanh. Đúng là một sự ngu dốt không tưởng. Việt Nam chưa từng một lần ép may bay nước nào hạ cánh tại sân bay của Việt Nam cả.Tại sao Việt Tân không mạnh dạn so sánh vụ việc ở Belarus với vụ việc vào tháng 7/2013, Tổng thống Morales đang trên đường từ Moscow trở về quê nhà. Chuyên cơ của ông Morales bị điều hướng tới sân bay ở Vienna, Áo sau khi nhiều quốc gia châu Âu không cho phép chiếc chuyên cơ bay qua không phận của họ dưới sức ép của Mỹ để tìm cách bắt giữ Edward Snowden. Do Mỹ nghi ngờ  Edward Snowden - người đánh cắp và tiết lộ vô số tin tức tình báo của Mỹ - được cho là đang trú ẩn tại một sân bay ở Moscow, Nga. Còn về phía Bolivia, Tổng thống Morales tuyên bố sẵn sàng cấp quy chế tị nạn cho cựu đặc vụ Mỹ.

Đây là hai vụ việc có thể nói có tính chất tương đồng nhau về mặt bản chất. Chỉ khác một điều là Mỹ - nơi có các tổ chức đang cung cấp tiền và cho nơi sống của tổ chức khủng bố

Việt Tân là quốc gia đứng ra chỉ đạo vụ việc ở sân bay Áo. Và tất nhiên Việt Tân không dám ho he đả động gì đến Mỹ cả.

Cuối cùng thì càng nói thì tổ chức khủng bố Việt Tân càng chứng tỏ sự ngu dốt của chúng, chúng nên bớt hoang tưởng là sẽ lừa gạt được nhiều người dân Việt Nam bởi những luận điệu, thông tin xuyên tạc bằng đầu óc ngu dốt của tổ chức này.

Share:

07 tháng 5 2021

CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ CỦA LM NGUYỄN NGỌC NAM PHONG SỚM BỊ DƯ LUẬN NHẬN DIỆN

 ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC

Nhà cầm quyền Việt Nam luôn kêu gọi các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc. Nhưng, thế nào là Đồng hành cùng dân tộc?

Các Đức Giám mục thuộc HĐGM Việt Nam đã trả lời cách rõ ràng trong Thư góp ý sửa đổi Luật Tín ngưỡng Tôn Giáo, tháng 6/2017; theo đó, đồng hành cùng dân tộc không phải là đồng hành cùng Đảng Cộng sản; yêu nước không phải yêu Chủ nghĩa xã hội như chế độ tuyên truyền, nhưng là yêu...

Kính mời nghe Video dưới đây và chia sẻ để mọi người được biết. (Xem: Thư chung 1980 của HĐGM Việt Nam, Thư góp ý sửa đổi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2017)".

Lm DCCT Việt Nam Nguyễn Ngọc Nam Phong đã đặt vấn đề như thế khi giới thiệu về bài nói chuyện có tính định kỳ của ông ta được chia sẻ trên Fb cá nhân.

Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong nói về chuyện đồng hành cùng dân tộc (Nguồn: FB)

Những điều ông ta chia sẻ ra không có gì sai, nó đều được đứng trên nền sự thật và những gì đã diễn ra. Tuy nhiên, với não trạng của một kẻ chống cộng có hạng, chắc chắn sẽ không có chuyện ông ta nêu vấn đề mà không hướng đến điều gì đó. Hay nói cách khác, nó chắc chắn có hướng đến những mục tiêu cụ thể biểu thị não trạng, thái độ chống đối của ông ta dù trong cách diễn đạt ông ta đã cố gắng che đậy hoặc làm cho vấn đề trở nên không rõ ràng, thậm chí khó nhận diện.

Theo đó, với việc nêu ra những quan điểm, ý kiến của HĐGM Việt Nam, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Công giáo Vn, Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã cho thấy: Ngay trong những vấn đề có tính nền tảng, quan trọng như thế giữa nhà nước VN với HĐGM VN vẫn chưa có những tiếng nói chung, thậm chí đối kháng lẫn nhau.

Và từ những chuyện dễ hiểu, dễ nhận diện đó, điều Lm DCCT Việt Nam hướng đến không ngoài đối lập, tạo ra những mâu thuẫn có tính đối kháng giữa hai bên. Mục tiêu cuối cùng không ngoài khoét sâu thêm những hố ngăn cách giữa hai bên.

Với bài nói của mình được chia sẻ trên Fb, vị Lm này đã gần như hoàn tất dụng ý và mưu đô sâu xa và có phần bẩn thỉu, thâm hiểm của mình. Duy chỉ có điều, ông ta quên mất rằng, đã từ rất lâu, ý thức thường thức chính trị của người Việt nói chung đã trở nên hết sức cao. Họ sẽ chưa vội tin những điều được đưa ra nếu chưa có sự xác đoán, kiểm soát. Trong trường hợp này, cũng không phải ngoại lệ. Và trong vô số những nguyên nhân được chỉ ra, dư luận đã tỏ ra bình thản trước những điều đã, đang diễn ra. Người ta cũng hiểu rằng, những sự chưa ăn khớp giữa nhà nước với Giáo hội Công giáo xung quanh một số vấn đề trong đó có vấn đề cách hiểu “đồng hành với dân tộc” thuộc về chuyện ý thức hệ. Làm sao chúng ta có thể hài hòa giữa một bên hữu thần với phần đối lập bên kia. Đó đơn giản là chuyện ý chí của người làm luật, xây dựng luật.

Vấn đề quan trọng hơn cũng được nói ra, đó là dù có những sự khác biệt trong cách hiểu như thế song từ năm 2016 đến nay, sau khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ra đời, vẫn không xảy ra những điều không hay. Nghĩa là chuyện quan điểm về “đồng hành cùng dân tộc” đó không chi phối tới quá trình thực thi luật. Điều đó cũng ít nhiều minh chứng cho thực tế chuyện quan điểm đôi khi không quyết định tất cả. Chỉ có thái độ, cách hành xử mới quyết định hơn cả.

Nói như thế để thấy rằng, bản thân Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong đã ý đồ khoét sâu, gia tăng những mâu thuẫn có tính nội tại. Biến từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Song, đúng như các quy luật xưa nay vẫn  hằng có: Những chuyện thi phi sẽ sớm được nhận diện cùng với thời gian. Những mưu đồ bẩn tưởi cũng sẽ được nhận diện và khai sáng trước công luận.

 Với những gì đã thực hiện, Lm DCCT Việt Nam Nguyễn Ngọc Nam Phong càng cho thấy sự bất lực trong những trò chống phá chế độ của mình. Hi vọng rằng, tiếng nói của dư luận sẽ khiến ông ta sớm tỉnh ngộ và hoàn lương, trở thành một vị mục tử có ích cho Giáo hội và xã hội.

PHƯƠNG NAM

Share:
Chính trị Tiêu Điểm Xã hội : Chính trị Hà Nội Tin tức xuyên tạc tổ chức khủng bố Việt Tân Đồng Tâm Chuyên mục khác dân chủ phản động nhân quyền rận chủ RFA Lê Đình Kình nghệ an Linh mục Đặng Hữu Nam Mỹ Covid19 Lm Đặng Hữu Nam Trung Quốc Việt Tân dân làm báo Việt Nam Giáo phận Vinh biểu tình Lê Đình Công biển đông JB Nguyễn Hữu Vinh Nguyễn Lân Thắng Giải trí Mỹ Đức tôn giáo Linh mục Nguyễn Đình Thục Lm Nguyễn Đình Thục Nguyễn Văn Đài dịch bệnh corona Hoàng Đức Bình Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Công Nghệ Cấn Thị Thêu Phạm Đoan Trang xuyên tạc về phòng chống dịch Formosa Ls Hà Huy Sơn Nguyễn Tường Thuỵ dân chủ dỏm Đoan Trang Hà Tĩnh Nhà thờ Thái Hà Phạm Chí Dũng Trần Huỳnh Duy Thức Đại hội đảng lần thứ XIII Bộ Công an Facebook GP Vinh Nguyễn Đình Thục lên tiếng phòng chống dịch bệnh tuyệt thực đồng tâm Mỹ đức Dân chủ tự xưng Hội Anh em dân chủ Linh mục Lê Đình Lượng Nguyễn Xuân Diện Trần Thị Nga giáo xứ Thái Hà BBC Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong Luật An ninh mạng Nguyễn Quang A Nguyễn Thuý Hạnh Nguyễn Tường Thụy Phòng chống dịch Covid19 Tp Hồ Chí Minh bị bắt khủng bố Bạch Hồng Quyền CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC CHUNG Giám mục Nguyễn Thái Hợp Gx Thái Hà Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều Mai Xuân Dũng TQ chính phủ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân kích động xét xử Công an Công giáo DCCT Thái Hà Ls Trần Vũ Hải Luật sư Mẹ Nấm Nguyễn Hữu Vinh Nguyễn Ngọc Nam Phong Nguyễn Năng Tĩnh Nguyễn Đức Chung Phạm Thành TBT Nguyễn Phú Trọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc VNCH rân chủ truy nã điều 79 - BLHS Dũng Phi Hổ Gạc Ma HRW chống đối cá chết công an Hà Nội dân chủ cuội nhà nước phản đối tuyên truyền chống nhà nước tuần hành tấn công xử lý Đặng Hữu Nam Bùi Thanh Hiếu Dịch Covid19 Giải thưởng nhân quyền Lê Công Định Nhà báo Osin Huy Đức Thời luận Tin nóng Trần Thị Xuân Võ An Đôn bản án bầu cử chính quyền chống phá chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dịch cúm Corona giáo dân tù nhân lương tâm đòi đất đất đai Báo Tuổi trẻ Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chủ tịch nước Diễn Châu Fidel Castro Hà Huy Sơn Hội Nhà báo độc lập Kỳ Anh Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong Lê Dũng Vova Nguyễn Nam Phong Ngô Văn Kha Ngô Đình Diệm TS Nguyễn Quang A Thái hà Trương Duy Nhất Tự do tôn giáo Vũ Hán danlambao dân oan nhóm Đồng Thuận tuyên truyền phá hoại vinh danh Đặng Bích Phượng Đức 30/4 Campuchia Cccđ Chống tham nhũng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch TP Hà Nội. Mạng xã hội Nguyễn Viết Dũng Phúc thẩm Phương Tây Quốc tế Thủ tướng Trịnh Xuân Thanh VN VOA VOA tiếng Việt VTV Việt Nam cộng hòa báo chí chống người thi hành công vụ chủ quyền biển đảo chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảnh giác dân chủ rởm kinh tế nguyễn thái hợp tố cáo xâm phạm lãnh hải Ông Lê Đình Kình ăn chặn tiền Đảng cộng sản Đồng Thuận BBC Việt ngữ Bí thư Vương Đình Huệ Cc Chu hảo Cuba Cờ ba que Cụ Lê Đình Kình DCCT Fomosa GS Nguyễn Đình Cống Gx Thái Hà (Hà Nội) Hoàng Sa Huỳnh Ngọc Chênh Hồng Thái Hoàng LS Đặng Đình Mạnh Ls Võ An Đôn Lê Văn Sơn Lộc Hà Nguyễn Văn Hóa Nhà Chung Pháp Phạm Minh Hoàng Phiên tòa Quỳnh Lưu TP Hà Nội Thanh tra Chính phủ Thông báo Trương Văn Dũng Trịnh Bá Phương Vườn rau Lộc Hưng biểu tình tại Formosa chiến thắng chiến tranh biên giới chế độ dừng xuất cảnh gây chuyện huyện Mỹ Đức khai trừ đảng lợi dụng miền trung nguyễn văn toản phá hoại thất thiệt trách nhiệm trả tự do tuyên truyền tuyến Đường sắt Cát Linh - Hà Đông tuyệt thực giả hiệu tổng bí thư vụ Đồng Tâm xã Đồng Tâm y án Đinh La Thăng đoàn kết đối thoại ủng hộ Bà Dư Thị Thành Bà Đầm Xoè Bác Hồ Bình Thuận Bùi Tín CA Hà Nội Chiến tranh biên giới 1979 Chân Trời Mới Media Chùa liên trì Chủ tịch quốc hội Corona Cảnh sát cơ động Dự luật đặc khu Giáo xứ Đông Yên Google Gây rối trật tự công cộng Huỳnh Thục Vy Hồ Chí Minh Hồ Duy Hải Khởi tố Lê Anh Hùng Lê Trọng Hùng Mai Tú Ân Nguyễn Thúy Hạnh Nguyễn Trung Trực Nguyễn Văn Oai Nguyễn Văn Túc Ngô Xuân Phúc PCA Phiên toà Phán quyết Pca Quân đội Quốc hội Sự thật Thái Lan Thánh lễ Tin hót Toà Tổng Giáo phận Hà Nội Trang Thanh niên Công giáo Triều Tiên Trần Minh Nhật Trần Anh Kim Trần Vũ Hải Trịnh Bá Tư Ts Nguyễn Xuân Diện Tạ Phong Tần Tổng bí thư; Nguyễn Phú Trọng Tự do U23 Việt Nam Yên Thành bị xuyên tạc bộ y tế chống phá. cù huy hà vũ cờ ba sọc dâm chủ giáo xứ Phú Yên hiến pháp khởi kiện lên án lí do lưu vong nhận diện nước Mỹ phiên tòa phúc thẩm quyết tâm quản xứ Song Ngọc sai sự thật thay đổi thư ngỏ truyền thông trốn thuế tuyên bố tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam xã hội dân sự Ân Xá Quốc tế âm mưu của Trung Quốc ô nhiễm không khí ô nhiễm nước ĐBQH Dương Trung Quốc Đàm Vĩnh Hưng Đại dịch Corona Đất rừng Sóc Sơn điều 88 - BLHS đảo chính đồng đảng “Thanh niên Công giáo” 17 Linh mục : Lê Công Định An ninh Bãi Tư Chính Bầu cử tổng thống Mỹ Bỏ đảng Bộ Giáo dục & đào tạo CNN Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh Cộng sản Cờ vàng Cựu chiến binh Diễn Mỹ Dâm ô Dân Lộc Hưng Dân chủ giả hiệu Dũng cảm Dương Nội Dịch bệnh Covid19 EU Freedom house GS Chu Hảo Gx Đông Kiều Hiệp định EVFTA Hoàng Cơ Minh Hà Nội. Hội đồng Giám mục VN Linh mục Công giáo Linh mục DCCT Liên Hợp Quốc Liên minh châu Âu Luật Đặc khu Lê Thanh Tùng Lê Thu Hà Lê Thăng Long MC Phan Anh Mai Info Mai Phan Lợi Mạc Văn Trang Nguyên Ngọc Nhà báo lưu manh Mai Phan Lợi Nhà văn Nguyên Ngọc Phan Kim Khánh Phú Yên Quyết định Quyền con người SÔNG TÔ LỊCH TGP Hà Nội Tham Nhũng Thích Không Tánh Tin hot Trương Huy San Tòa Tổng Giáo phận Hà Nội Tổng giáo phận Hà Nội UBND TP Hà Nội Viện trợ Vĩnh Phúc Vắc xin Xin lỗi Xét xử vụ án tại Đồng Tâm biểu tình trái phép biểu tình ở mỹ bí thư bản đồ bảo vệ tổ quốc bất lực bầu cử đại biểu quốc hội bắt giữ bị khởi tố bộ ngoại giao chất vấn chống chế độ chống cộng chống phá nhà nước chủ chăn chủ trương cách ly xã hội cách mạng màu cán bộ câu view công khai công kích công lý cưỡng chế cụ Kình cực đoan dân dân chủ giả cầy dịch bệnh fomorsa giáo dục giáo xứ song ngọc giấy triệu tập giết người gây hấn trên Biển Đông hèn hạ hạ màn học sinh khởi tố bị can kiến nghị kêu gọi kích động chống đối kết thúc loài Cc làm sạch sông Tô Lịch làm tiền làm việc lãng quên lưu manh mâu thuẫn môi trường nguyên nhân ngộ nhận nhà máy nước Sông Đà nhận tội niềm tin nỗ lực obama qua đời quan hệ quá khứ quỹ 50k rút tên sơ thẩm thanh niên công giáo thiên tai thiếu tướng Lê Mã Lương thương binh tin đồn tranh chấp đất đai trò hề tung tin tị nạn tổng thống Mỹ Donal Trump tự ứng cử Đại biểu Quốc hội vi phạm pháp luật vỡ mộng xâm lược ông Đoàn Ngọc Hải Ăn chia Đan viện Thiên An Điều trần nhân quyền Đoàn Ngọc Hải Đà Nẵng Đài Loan Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng Đại dịch Đồng Tâm (Mỹ Đức đoàn thể quần chúng đảng cộng sản Việt Nam đặc xá định cư 06 năm tù 10 năm 11 năm tù 15.5.2017. 16/6/2018 2018 29 30/4/1975 42 nhà chung 50 năm thực hiện Di chúc 99 năm : tuyên bố APEC năm 2017 AVG An ninh quốc gia Asean Ba Sàm Blog Mẹ Nấm Blog Tễu Bà Aung Suu Kyi Bà Đầm xòe Bãi rác Nam Sơn Bùi Hữu Tuân Bùi Viết Hiểu Bạo loạn Bến Tre Bộ Ngoại giao Mỹ Bộ Thông tin & truyền thông Bộ trưởng Bộ Công Thương CPJ Chu Ngọc Anh Châu Văn Khảm Châu Âu Chương Mỹ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Con đường Việt Nam Công ước về Luật Biển Cơ quan ANĐT Cầu nguyện Thái Hà Cố đấm ăn xôi Cục Xuất bản Cứu lấy dân oan Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Diễn đàn Nhà báo trẻ Donal Trump Dân Đồng Tâm Dòng Chúa cứu thế Dòng Thánh Phaolo Hà Nội Dòng Thánh Phaolô Hà Nội Dòng mến thánh giá Thủ Thiêm Dũng Phi Hổ; Đỗ Thanh Vân; Tạo vết thương giả; lên tiếng Dư Thị Thành Dự luật An ninh mạng Formosa Hà Tĩnh. GP Hưng Hóa GX Đăng Cao Giám mục Nguyễn Hữu Long Giám mục Ngô Quang Kiệt Giáo họ bình yên Giáo hội Công giáo Giáo hội Công giáo Việt Nam Giáo sứ Thái Hà Giải thưởng Giải thưởng “tinh thần Trần Văn Bá” Gây rối trật tự công công Hoàng Chí Phong Hoàng Cơ Định Hoàng Dũng Hoàng Tứ Duy Hà Giang Hàn Quốc Hòa Bình Hạ bệ Hải Dương Hải Phòng Hải ngoại Hải điếu cày HỒ TÂY Hồ Ngọc Thắng Hồng Kong Hội anh em dan chủ Hội nhà văn Hội đồng liên tôn Internet Jebo Kẻ Gai Kỷ luật LS Ngô Ngọc Trai Le Dung Vova Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh Linh mục Nguyễn Văn Toản Linh mục Thục Linh mục chống đối Liên đoàn Ls Việt Nam Lm DCCT Thái Hà Lm DCCT Việt Nam Lm Nguyễn Duy Tân Lm Nguyễn Văn Toản Lm Nguyễn Đình Thục. Lm Trần Đình Lai Lm Đinh Hữu Thoại Ls Dân chủ Ls Phạm Công Út Lãnh đạo Lê Hiền Đức Lê Hải An Lê Hữu Minh Tuấn Lê Quốc Quân Lê Thanh Thản Lê Thị Công Nhân Lê Thị Thu Hà Lê Văn Dũng Lê Văn Luân Lăng Bác Lũ lụt Lộc Hà (Hà Tĩnh) MXH Myanma Myanmar Mạng lưới nhân quyền Việt Nam Mẹ Nấm Gấu Mỹ-Ngụy NSUT Kim Chi NXB Tự do Nghệ An. Ngoại giao Nguyễn Bắc Truyển Nguyễn Khắc Mai Nguyễn Ngọc Mạnh Nguyễn Như Phong Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Thanh Tịnh Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt Nguyễn Thị Minh Thúy Nguyễn Tiến Trung Nguyễn Trung Tôn Nguyễn Văn Hoá Nguyễn Văn Đài và đồng bọn Nguyễn Xuân Anh Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Đình Cống Nguyễn Đình Thắng Ngô Xuân Lịch Người Buôn Gió Người công giáo Nhật Bản NoU FC PCT UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý PHẠM CHÍ DŨNG BỊ BẮT PTT Vương Đình Huệ Phan Văn Anh Vũ Phan Văn Lợi Philippines Phiên toà phúc thẩm Phong trào cờ đỏ Pháp luân công Phòng dịch Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Phóng Viên Không Biên Giới Phạm Chí Thành Phạm Văn Trội Polpot Quốc hội Úc Quốc phòng Quỹ vắc xin Covid19 Su 30 Sóc Sơn TAND TP Hồ Chí Minh TEUBLOG Ted Osius Thanh tra Hà Nội Thanh tra TP Hà Nội Theo dõi nhân quyền Thiên chúa giáo Thiện chí Thái Nguyên Thánh lễ công lý & hoà bình Tháu cáy Thôn Hoành Thừa thiên huế Tin nổi bật Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện Tiểu ban Công lý & Hòa bình Tiểu ban nhân quyền Tranh chấp Triều Đại Việt Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa Việt Nam Trúc Hồ Trương Châu Hữu Danh Trương Minh Tuấn Trần Thu Nam Trần Thị Thảo Trần Tuấn Anh Trần Đức Thạch Trịnh Bá Phương Tuyên bố Tây Nguyên Tổ quốc Tổng bí thư – chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Tự diễn biến USCIRF Uỷ ban kiểm tra TƯ VFF VOICE Vinfast Việt Khang Việt Nam - EU Võ Văn Tạo Vũ Quang Thuận Vũ nhôm Vắc xin Covid19 Vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn Xét xử kín an ninh trật tự ban đêm biểu tình Hồng Kong blogger bàn giao bành trướng bác bỏ báo Lao động bé gái 3 tuổi bị rơi bí mật băng rôn bạo loạn lật đổ bạo động bảo vệ bất ổn bắt bị triệu tập bịa đặt ca ngợi chi phối chiến tranh cháy nổ chân dung. chống dịch chống dịch Covid19 chủ nghĩa cộng sản chủ tịch Hà Nội chửi đổng cscđ cách mạng cáo buộc câu like có hiệu lực côn đồ cùng dân tộc cơ hội cướp công cầu nguyện cố gắng cổ suý cổ vũ cứng rắn cứu trợ diễn trò diễu hành dân biểu Mỹ dân chủ nửa mùa dư luận dự thảo gian lận giáo dân Kỳ Anh giả hiệu giải pháp giải phóng mặt bằng giải quyết giảm án giảng lễ gây rối hi sinh huân chương hải chiến khó khăn khởi tố hình sự kiểm tra việc đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội kết luận kết luận thanh tra chính phủ về đồng tâm kền kền liên đới lá thư lê thị hiền lòng tham lòng tin lũ lụt miền Trung lần 2 lễ tang lịch sử lợi dụng các quyền tự do lợi dụng quyền tự do ma tuý mặc cảm mẹ con Cấn Thị Thêu mỉa mai nghi vấn ngu dốt nguy cơ ngô quang kiệt nhà máy rạng đông nhân dân Việt Nam nhân đạo nhục nhã năm 1988 phiên toà Đồng Tâm pháp luật phân biệt chủng tộc phản biện phản bác phản bội phản đối Formosa phức tạp quy hoạch quyền lực quân tình nguyện VN quận 1 quốc tịch ra tù ra đi sang Mỹ sự cố thanh niên thanh tra thiếu căn cứ thoái trào thu hồi thành khẩn thí tốt thăm Việt Nam thương phế binh VNCH thảm sát tại Đan Phượng thắng lợi thủ tướng chính phủ thực hành đức tin tin tưởng tiền tiền bạc triệu tập truy cứu trách nhiệm hình sự truy tố truyền thông Thái Hà trở lại trụ sở tiếp dân tuyên án tâm thần tình hình tự do tôn giáo quốc tế tòa án nhân dân tôn vinh tù nhân lương tâm. tại ngoại tạm đình chỉ tấn công chế độ tẩy chay tố cáo lạm thu tổ chức khủng bố tội phạm từ chối từ chức tự vệ vai trò vi phạm Luật giao thông vô điều kiện vùng biển miền Trung văn bản tố cáo vấn đề vấn đề nhân sự vật tư y tế về nước vỉa hè vụ 39 người chết tại Anh xuyên tạc về bầu cử xâm phạm chủ quyền xây dựng bờ bao xét xử phúc thẩm xúc phạm xúc phạm quốc kỳ y tế yêu nước áo ô nhiễm ông Nguyễn Đức Chung ăn tiền Đinh Quang Tuyến Đào Tuấn Đăng Hữu Nam Đơn tố cáo Đại biểu quốc hội Đại hội XIII Đại sứ Đại sứ quán Mỹ Đảng viên Đồng Sênh Đổi thay Đỗ Thanh Vân Đức Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp điều 258 - BLHS điều 88 điều trần đánh bạc đánh giá cao đích đáng đòi lại đất đóng góp đúng đắn đưa tin đường lưỡi bò TQ đạo Công giáo đấu tố đập phá đặt tên đường đến thăm đối lập đối trọng. đối xử đồng hành đồng lòng “Văn đoàn độc lập” "Chính phủ VNCH lưu vong "Nhận định sự thật "hành chính hóa" "đất nước mình ngộ quá phải không anh 02/9 04 năm quản chế 07 đảng viên 08 đoàn công tác 09 năm tù 1 năm cái chết của ông Kình 1 năm sự kiện Đồng Tâm 1 tháng 10 năm tù giam 10 tổ chức 100 Luật sư 1000 học sinh 11/9 12 năm 12 năm tù 13 chiến sĩ hi sinh 13 năm 14 năm tù 15 năm tù 17/2 178 nguyễn lương bằng 1988 2 năm 2.9 20 Ban Thường vụ tỉnh ủy 2017 258 - BLHS 3 cán bộ công an 3 năm 4 tháng 3/2 300 đối tượng hình sự 31 ngày 39 người chết 39 người thiệt mạng tại Anh 41 ngày 42 năm 43 năm 5 bị cáo 5 năm quản chế 5 năm tù 50 năm tuổi đảng 50 triệu đồng 500 triệu USD 53 ca bệnh mới 60 phut mo 64 chiến sĩ hi sinh 7 người tử vong 70 ngày 70 năm 79 - BLHS 81 tuổi 815 triệu đồng 8406 9.5 triệu đô 90 năm ngày thành lập Đảng 94 990 năm danh xưng Nghệ An : Emily Page – Le : thông tin sai lệch A sẹo AI APEC ASEAN-US Ad Limina Alan Lowenthal Amanda Nguyen An ninh điều tra Angelina Trang Huỳnh Anh Cường đập sữa Anh Sơn Anh ba sàm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Anton Nguyễn Asiad BCA Việt Nam BIỂU TÌNH BÌNH THUẬN BT Bộ Công thương Trần Tuấn Anh BTV Ba Đình Ban Bí Thư Ban Dân vận Ban Dận vận Thành ủy Ban Dận vận Thành ủy Hà Nội Ban Thời sự Ban Tôn giáo chính phủ Việt Nam Ban Từ thiện bác ái Ban công lý & hoà bình Gp Vinh Ban tuyên giáo TƯ Bao vây trụ sở Basam Biên giới Biển Đông Bob Kerrey Bob Kerry Boxitvn Brexits Bà Debbie Stothard Bà Nguyễn Thị Lan Bán vé số Báng bổ tôn giáo Báo Dân trí Báo môi trường & đô thị Báo tiếng dân Bình Đại Bí thư TP Hồ Chí Minh Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân Bí thư TƯ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái Bóc trần bản chất Bôi lem Bùi Hiếu Võ Bùi Khiêm Cường Bùi Mậu Quân Bùi Nhật Nghiệm Bùi Thanh Liêm Bùi Thị Kim Phượng Bùi Thị Minh Hằng Bùi Thị Nối Bắc Hàn Bản cam kết Bản kết luận điều tra Bản lên tiếng; Hội AEDC; MS Nguyễn Trung Tôn; bị đánh; sự thật Bản Đồ Google Bầu bí tương thân Bắc Giang Bằng khoán Bỏ rơi Bộ 4T Bộ Chính trị Bộ Công an Việt Nam Bộ Công thương Bộ GD& ĐT Bộ GTVT Bộ Luật hình sự Bộ Ngoại giao Anh Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc Bộ Nội vụ Bộ Quốc phòng Bộ TN&MT Bộ luật dân sự. Bộ lịch sử Bộ trưởng Bộ CA Tô Lâm Bộ trưởng Bộ nội vụ Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Bộ tư pháp Bức thư chung CA Nghệ An CA Tp Hà Nội CA Đồng Nai CAND CHLB Đức CHÁY RỪNG CHỐNG BẠO LOẠN COC CPC CSGT CSGT Hà Tĩnh CSĐT CTN Nguyễn Phú Trọng Ca sỹ Tuấn Hưng Cali Cam Ranh Canada Cao Mỹ Duyên Casa 202 Cha Ngợi Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế Chiếm đoạt bí mật nhà nước Chiến trạnh biên giới Chu Văn An Chung Hoàng Chương Chung cư Thanh Hà Chuyển động 24h Chủ tịch Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm Chuẩn quốc gia Chuẩn xứ Cửa Sót. Chào hàng Chánh văn phòng Bộ Công an Chánh án toà án nhân dân tối cao Châu Á tự do Chính sách của Asean Chó của cộng sản Chùa Bà Vàng Chúa Jesu Chương trình Đối diện Chỉnh đốn đảng Chủ nghĩa xã hội Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch nước Trần Đại Quang Chủ tịch nước Trần Đức Lương Chữ Quốc ngữ Clip đoàn xe Cu Thóc Cung thiếu nhi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Cuốn Gạc Ma- Vòng tròn bất tử CÔng lý & hoà bình tháng 3/2019 Cái giá Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng Cô Hằng Cô Nguyễn Thị Minh Đệ Cô giáo Cô gái Cô Á hậu Công an Hưng Yên. Công an TP.Hà Nội Công an VN Công an chính quy Công an hi sinh Công an Điện Biên Công an đánh dân Công văn số 333/UBND-NV; UBND huyện Quỳnh Lưu Công đoàn độc lập Căn cước công dân Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) Cơ quan cảnh sát điều tra Cảnh sát Anh Cảnh sát cơ động kỹ binh Cảnh sát giao thông Cảnh sát giao thông Bắc Giang Cấm xe máy ở Hà Nội Cố Giám mục Nguyễn Văn Sang Cố nhà giáo Phạm Toàn Cồn Sẻ Cộng hòa Czech Cờ đỏ sao vàng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ Cứu trợ nhân dân vùng thiên tai Cửa Khẩu Bờ Y Cựu Phó Giám đốc Sở Văn hoá Nghệ An Cựu bí thư TP Đà Nẵng Cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh D. Trump DCCT TP Hồ Chí Minh DCCT VN DCCT Việt Nam DCCT/Gx Thái Hà DOCAT Dan Hauer Dan chu Di dời lư hương Diên Hồng Diễn Hạnh Diễn Tân Diễn đàn kinh tế thế giới Doping Duy Lợi Dân chủ Hà Nội Dân chủ TV Dân chủ Việt lưu vong tại Đức Dân chủ hà thành Dê Tế thần Dòng chúa Cứu thế Thái Hà Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh Dũng Phi Hổ; Gạc Ma 1988; Yêu nước Dưa Leo Dương Quốc Chính Dương Trung Quốc Dựng chuyện EVFTA Em bé rơi tầng 12 Emily Page - Le FB Fatima Florida Fomusa Formosa. Francisco de Pina và Alexander de Rhodes Freedom Now Front Line Defenders G20 GA GS Phan Huy Lê GS Đặng Hùng Võ GS.TSKH Chu Hảo GX Nghi Lộc GX Đông Kiều. Gia môn bất hạnh Gioan Phong Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh Giám mục Giáo phận Vinh Giám mục Gp Hà Tĩnh Giám mục Hoàng Đức Oanh Giám mục Nguyễn Văn Long Giám mục Phụ tá Nguyễn Văn Viên Giám mục Vũ Văn Thiên Giám đốc CATP Đà Nẵng Giám đốc Công an Nghệ An Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Giám đốc Viện Phật Học Trần Nhân Tông Giám đốc thẩm Giáng sinh Giáo hoàng Phanxico Giáo họ Đức Xuân Giáo hội Công giáo địa phận Vinh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Giáo luật Giáo phận Hà Tĩnh Giáo phận Thái Bình Giáo sỹ Dòng Tên Giáo xứ Dũ Yên; Phường Kỳ Thịnh; thị xã Kỳ Anh; Hà Tĩnh; Gây rối trật tự công cộng. Giáo xứ Lộc Hưng Giáo xứ Mỹ Khánh Giáo xứ Thái Hà; Hà Nội; Hiệp thông Giáo xứ Tân Lộc Giải thưởng nhân quyền năm 2020 Giấy chứng tử Gs Hoàng Chí Bảo Gx Kẻ Đông Gx Mỹ Khánh Gx Phú Yên Gx Quý Hòa Gx Thanh Hải Gx Vĩnh Hòa Gạc Ma - Vòng tròn bất tử. Gạc Ma vòng tròn bất tử Gạo hỗ trợ H'Hen Niê Hack Fb Handico Hiệp định thương mai tự do Việt Nam - EU Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) Hoa Kì Hoa Kỳ Hoa Tulip Hoa Tuylip Hoatuylip Homo Homini Hong Thanh Quang Hoà Thượng Thích Quảng Độ Hoài Đức Hoàng Bình Hoàng Da Hoàng Mai Hoàng Quốc Hải Hoàng Xuân Vinh Hoàng xuân Phú Hun Sen Huế Huỳnh Tuấn Anh Hà Lan Hà Nam Hà Nội). Hà Nội… Hà Sơn Bình Hà Sỹ Phu Hà Văn Thành Hà Đông Hà Đức Chinh Hán nôm Hãng tin Anh Reuters hay “Việt Tân” Hóc Môn Hội cựu tù nhân lương tâm Hương Khê Hướng dẫn Hải chiến Hoàng Sa Hải quân Hải quân Mỹ Hậu giãn cách xã hội Hồ Hoàn Kiếm. rận chủ Hồ Hải Hồ Thị Bích Khương Hồ Thị Kim Thoa Hồng y Nguyễn Văn Thuận Hồng y Pell Hội Cựu Giáo chức Chu Văn An Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở thôn Đạo Ngạn 2 Hội LHTNVN Hội Ls VN độc lập Hội anh em dân chủ. Hội bầu bí tương thân Hội cờ đỏ Hội nghị BCH TW 9 Hội thánh Hội thánh đức chúa trời mẹ Hội truyền giáo Phục Hưng Hội Án Hội đồng Giám mục Việt Nam Hội đồng bầu cử Quốc gia Hội đồng chức danh Gs nhà nước Hội đồng liên tôn; tuyên bố Hội đồng xét xử IJAVN In và Phát hành thuộc Bộ Thông tin- Truyền thông Instagram Janet Nguyễn Jennifer Phạm John McCain Joshua Wong Jêsu Kha Lương Ngãi Khai trừ đảng viên Khmer Đỏ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) Khu Đô thị mới Tây Nam Kim Giang Khá “Bảnh” Khởi kiện công ty Formosa Kim Jong Un Kiểm điểm nhân quyền Kon Tum Kết luận thanh tra số 84/KL-UBND Kỳ Hà Kỳ họp thứ 26 Kỳ họp thứ 35 LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM TỰ QUYẾT LS Nguyễn Khả Thành LS Trần Quốc Thuận LS Võ An Đôn La Hay (Hà Lan) La hay Lai Châu Lawyers for Lawyers Linh mục Giáo hạt Thuận Nghĩa Linh mục Dòng chúa cứu thế Linh mục Hoàng Anh Ngợi. Linh mục Lê Ngọc Thanh Linh mục Lê Xuân Lộc Linh mục Lưu Ngọc Quỳnh Linh mục Nguyễn Công Bình Linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ Linh mục Nguyễn Quang Tuấn Linh mục Nguyễn Văn Đức Linh mục Nguyễn Đức Nhân Linh mục Phan Văn Đồng Linh mục Trần Công Nghị Linh mục Trịnh Ngọc Hiên Linh mục Tổng thư ký Linh mục Vũ Ngọc Bích Linh mục tiền nhiệm Linh mục Đinh Hữu Thoại Linh mục Đinh Văn Minh Linh mục Đặng Hữu Nam; đám vô lại; tha hóa; nguyên nhân Linh mục đoàn Giáo hạt Đông Tháp Lisa Phạm Live stream giả Livestream Liên Triều Liên danh Ls vì công lý Liên đoàn Ls độc lập Liên đoàn Luật sư Lm Giuse Lê Quốc Thăng Lm Lê Ngọc Thanh Lm Lưu Ngọc Quỳnh Lm Nguyễn Ngọc Ngữ Lm Nguyễn Văn Lý Lm Nguyễn Đình Thục. sợ hãi Lm Phan Văn Đồng Ls Lê Văn Luân Ls Nguyễn Thanh Sơn Ls Nguyễn Văn Miếng Ls Ngô Anh Tuấn Ls Trần Thu Nam Ls vì cộng đồng Luật TNHH Hà Sơn Luật đất đai Lybia Là ai; Mèo mả gà đồng Lào Lá cờ Lái xe xích lô Lã Việt Dũng Lãnh hải Lê Chí Thành Lê Diễn Đức Lê Dũng Vova bị bắt Lê Hiếu Đằng Lê Hữu Thảo Lê Minh thể Lê Ngọc Thanh Lê Quốc Bình Lê Thanh Hải Lê Thị Loan Lê Trung Khoa Lê Tấn Hùng Lê Xuân Tuyến Lúa gạo Lý Hiển Long Lý Quang Diệu Lý Thái Tổ Lưu Bình Nhưỡng Lưu Văn Vịnh Lạng Sơn Lễ hội nhạc điện tử Lộc Hưng MEC MIA Mai Dịch Mai Khôi Mai Phan Lợi bị bắt Mai Phương Thảo Minh Cầm Miếu Môn Miếu Môn. Miễn nhiệm Ms Nguyễn Trung Tôn; Hội anh em dân chủ; bị đánh; côn đồ hành hung Muôn người; một vài người; kỷ luật. Máu Máy bay Mèo mả gà đồng Móng Cái Mùa Noel Mường Thanh Mại dâm Mạng lưới Mạng lưới nhân quyền Mất mặt Mồng 2 Tết Mỗ Lao Mục sư tự phong Mỹ - Trung Quốc Mỹ - Việt Nam Mỹ hỗ trợ cho VN NGUYỄN QUỐC QUÂN NSƯT Xuân Bắc NXB văn học Nam - Bắc Nam - Bắc Triều Nghi Kiều Nghệ An Nghị quyết Nghị viên Nguyen Hoang Anh Nguyên Giám đốc Nguyên Thạch Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải Nguyễn Tuyết Lan Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Anh Ngợi Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Bá Đăng Nguyễn Cao Kỳ Duyên Nguyễn Chí Tuyến Nguyễn Công Bình Nguyễn Gia Kiểng Nguyễn Hoà Bình Nguyễn Hoài Nam Nguyễn Hoàng Quân Nguyễn Hoàng Đức Nguyễn Huyền Trang Nguyễn Hồ Nhật Thành Nguyễn Hữu Cầu Nguyễn Hữu Long Nguyễn Khả Thành Nguyễn Khắc Thủy Nguyễn Kim Nhàn và Nguyễn Như Phong Nguyễn Mai Trung Tuấn Nguyễn Ngọc Nguyễn Ngọc Vinh Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn Phúc Gia Huy Nguyễn Phương Hoa Nguyễn Quang Hồng Ân Nguyễn Quang Lập Nguyễn Quang Thiều và Trần Đăng Khoa Nguyễn Thanh Nguyễn Thanh Tú Nguyễn Thị Bích Hạnh Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Nguyệt Hường Nguyễn Trọng Trình Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn Nguyễn Tường Thụỵ Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Lý Nguyễn Văn Thông Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Văn Tráng Nguyễn Văn Trường Nguyễn Văn Điển Nguyễn Văn Đài Dân biểu Nguyễn Xuân Nghĩa Nguyễn Xuân Phương Nguyễn Xô Việt Nguyễn văn Thanh Nguyễn Đạm Phong Nguyễn Đặng Minh Mẫn Nguyễn Đỗ Mai Khôi Nguyễn Đức Nhân Nguỵ Văn Thà Ngày quốc tế nói dối Ngân hàng Vietcombank Ngô Anh Tuấn Ngô Duy Quyền Ngô Kỷ Ngô Nhật Đăng Ngô Thanh Vân Ngô Đình Nhu Ngô Đình Thục Người Mỹ Người miền Nam - Bắc Ngọc Huyền Nha Giám đốc viễn thông quốc ngoại VNCH Nhà sách Minh Thắng Nhà thờ Đức Bà Nhóm “Báo sạch” Nhạc sỹ Tuấn Khanh Nhất thể hoá chức danh Nhận toà Nhật Hoàng Nhật cường Nhật hoàng Akihito Nhật ký yêu nước Nicolas Maduro Nigieria No U. biển tình No-U FC No-U-FC Noel Nước sông Đà Nội Bài Nội quy tiếp công dân Nội xâm Nữ tu Olympic VN PGS Đỗ Ngọc Thống PGS.TS Trần Đức Cường PHƯƠNG NAM Từ khoá: Bộ Ngoại giao Mỹ PTT kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Paul Sơn Phan Bùi Bảo Phan Ngọc Diễm Hân Phan Sào Nam Phan Văn Vĩnh Phan Đình Tùng Phe áo vàng Philippin Philippins Phong Điền Phát quà Phó Chánh Thanh tra Phó Chủ nhiệm thường trực Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Phó Giám đốc Phó tư lệnh Quân khu 4 Phóng viên không biên giới (RSF) Phùng Hiệu Phương trình hoá học Phường 6 Phạm Bình Minh Phạm Cao Lâm Phạm Duy Phạm Hồ Phạm Lê Vương Các Phạm Thanh Nghiên Phạm Thị Đoan Trang Phạm Văn Liễu Phạm Xuân Nguyên Phạm Đoan Trang bị bắt Phần mềm gián điệp Phật giáo Phỉ báng Piaractus Brachypomum Pôn Pốt QUân lực VNCH Quan hệ Việt Nam - Vatican Quan hệ Việt Nam – Tòa thánh Quang A Quang Anh Quang Trung Quyết định 99 Quyết định Thủ tướng Quân đội nhân dân Quản chế Quản xứ Yên Lĩnh Quản xứ Đăng Cao Quảng Ninh Quần Ngựa Quận Tân Bình Quận Tây Hồ Quận Đống Đa Quốc hội Châu Âu Quốc hội khóa XIV Quốc khánh Quốc tế hoá R4K RISE RSF Rào Trăng 3 S. Hun Sen SBTN Soha Song Ngọc Syria Sài gòn báo Sách Gạc ma - vòng tròn bất tử Sông Thái Sông Đuống Sơn Hải Sơn La Sở Y tế Sự cố Rạng đông TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) TAND tỉnh Nghệ An TBT TBT - CTN TBT - Chủ tịch nước TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Pháp TBT Nông Đức Mạnh TBT – CTN Nguyễn Phú Trọ TBT – CTN Nguyễn Phú Trọng TGM Bùi Văn Đọc TGM Leopoldo Girelli; ngăn cấm; Giáo xứ Vĩnh Hội TGM Nguyễn Chí Linh; Chủ tịch HĐGM Việt Nam; Chỉ thị TGM Vũ Văn Thiên THPT Trần Phú THPT chuyên Lào Cai TNS John McCain TP HCM TP Vinh TP Đà Nẵng TQ - Campuchia TQ gây hấn TQ – Việt Nam TRẦN ĐÌNH SANG TS Nguyễn Quang A. TT Nguyễn Xuân Phúc TXT Ta Bich Loan Taxi Mai Linh Terror in Little Sai Gon Thanh Hoá Thanh Hóa Thanh Trì Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh Thanh tra toàn diện Thiên Khải Đường Thiếu tướng Hoàng Kiền Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu Thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp Thiếu tướng Tô Ân Xô Thiếu tướng quân đội Thomas Reese Thu Phương Thuan Van Bui Thuý Hạnh Thuỵ Sỹ Thành công Thành uỷ Hà Nội Thách đố dư luận Thái Bá Tân Thái Bình Thái Hà Hà Nội Thái Hòa Thái Văn Dung Thái Văn Pháp Thánh lễ công ký & hoà bình Thông báo công lý & hòa bình Thông cáo báo chí Thư giải trình Thư hiệp thông Thư ký toà soạn Thương phế binh Thượng nghị sĩ; Mỹ; gốc Việt; Janet Nguyễn; bị đuổi. Thượng nghị sỹ Thượng nghị sỹ Janet Nguyễn Thượng tướng Võ Tiến Trungm Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thạch Hà Thảm sát Thảo Têrêsa Thảo luận Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) Thủ Thiêm Thủ tướng Shinzo Abe Thủ tướng Úc Tin Lành Tin Lành chính thống Tin vào đảng Tiến sỹ Tiếp dân Tiếp xúc cử tri Tiểu sử Toà Giám mục Giáo phận Vinh Toà thánh Vatican Toà tổng GP TP Hồ Chí Minh Toà án nhân dân cấp cao Tp Phan Thiết Tp.HCM Trang Fanpage Trang Fanpage Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế OP Trang Fanpage Việt Tân Tri ân thương phế binh Trinnitry Phạm Hồng Thuận Trung Quốc Trung - Triều Trung tướng Trung tướng Bùi Xuân Sơn Truyền hình Quốc hội Trynity Hồng Thuận Tràng An Trí Tạ Trưng cầu ý dân Trương Minh Phương Trương Minh Tam Trương Minh Đức Trương Tấn Sang Trường Dũng Lạc Trường Sa Trường bắn Trường tiểu học Tràng An Trường tiểu học cơ sở Tràng An Trường ĐH Fulbright Trưởng Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản VN Võ Văn Thưởng Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trưởng thôn Trại giam Quân đội Trần Bắc Hà Trần Hoàng Phúc Trần Hưng Đạo Trần Hữu Đạo Trần Hữu Đức Trần Lục Trần Ngọc Anh Trần Nhương Trần Nhật Quang Trần Quyết Thắng Trần Thế Trung Trần Thị Tuyết Trần Văn Thành Trần Đại Quang Trần Đức Anh Sơn Trịnh Dung Trịnh Ngọc Hiên Trịnh Đình Dũng Ts Nguyễn Đức Thành Ts Trần Đức Thành Tu viện Sài Gòn Tuy Hòa Tuấn "khỉ" Tuấn “Khỉ” Tuổi Trẻ Tài năng dương cầm Việt Nam Tài xế Tàu Tân TGM Vũ Văn Thiên Tân Thới Nhì Tây Ninh Tòa Giám mục Tòa Giám mục Giáo phận Vinh Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh Tòa thánh Tôn Nữ Thị Ninh Tổng Lãnh sự quán Tù nhân Tương lai. Tương đồng Tước Quốc tịch Tướng Nguyễn Hữu Ước Tượng đài Tạ Phong Tần; Công an; dàn dựng. Tạp chí mị dân Tất Thành Cang Tập Cận Bình Tập hợp dân chủ đa nguyên Tập trận Tập đoàn Mường Thanh Tập đoàn Viettel Tết ta Tết tây Tống Văn Công Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Tổ công tác Tổ quốc ghi công Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên Tổng biểu tình Tổng biểu tình 5/3/2017 Tổng liên đoàn Lao động VN Tổng thanh tra CP Phan Văn Sáu Tổng thống B. Obama Tổng thống D. Trump Tổng thống Mỹ Tội phạm TQ Từ khóa: Đoàn đại biểu quốc hội Tự do internet Tự ti dân tộc U23 U23 Châu Á UBKTTƯ UBND Quận Long Biên UBND huyện Lộc Hà UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) UBND huyện Quỳnh Lưu; tỉnh Nghệ An; Công văn UBND huyện Quỳnh Lưu; tỉnh Nghệ An; Quỳnh lưu UBND quận 1 UBND tỉnh Nghệ An UN URW USAID Ukcraina Uỷ ban kiểm tra Uỷ ban kiểm tra TƯ Đảng cộng sản Uỷ ban kiểm tra Đảng Uỷ ban mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội Uỷ ban thường vụ Quốc hội Uỷ viên Bộ Chính trị VIệt tân. máy bay VTV dàn dựng VTV24 Vatican Venezuela Vietcatholic Vietcombank Viêt tân Viện Hán nôm Viện IDS Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách thuộc Đại học kinh tế Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) Việt Nam - Campuchia Việt Nam - TQ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Việt Nam – Toà thánh Vova Vua Lý Thái Tổ Vành Khuyên Võ Kim Cự Võ MinhTrí Võ Nguyên giáp Võ Văn Thôn Văn Thai Văn phòng Bác ái từ thiện Văn phòng Quốc hội Văn phòng chính phủ Văn đoàn độc lập Vĩnh Hoà Vũ Hùng Vũ Minh Khánh Vũ Quốc Ngữ Vũ Văn Hùng Vũ Đình Huỳnh Vũ Đông Hà Vương Văn Hùng Vượng Râu Vợ Nguyễn Văn Đài Vụ 39 người Vụ sửa điểm Vụ tự thiêu Vụ án AVG Vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân XHCN XHDS Youtube Yên Bái Yên Khê ai xấu an lành an toàn an ủi anh hùng anh hùng bàn phím ban hành ban hỗ trợ nạn nhân môi trường biển bao biện bao che bao che Formosa biên phòng biến tướng biết điều biết ơn biển đảo biểu ngữ phản cảm biểu tình du kích biệt phủ biệt thự biệt thự. bloger Việt Nam blogger Việt Nam buồn bà Petra Schlagenhauf bà Phạm Chi Lan bài TQ bài học nhỡn tiền bào chữa bày trò bày trò kích động bày trò làm ăn bác đơn khiếu nại bán nước bán đất bán đứng báo Dân Việt báo Nhân dân báo Pháp luật báo Thương hiệu và Pháp luật báo Thế giới báo Tiền Phong báo Vietnammoi báo chí chính thống báo chí lề đảng báo cáo báo cáo thường niên báo cáo thường niên về nhân quyền 2021 báo trước bãi đá sông Hồng bão số 10 bên kia biên giới bình thường bình thường hoá quan hệ bình yên bí mật quân sự bí thư hà nội bí thư tỉnh ủy bò Cc bóc phốt bóng đấu băn khoăn băng đảng ma bạc nhược bạo hành gia đình bản chất bản lĩnh bản thông cáo báo chí bản án 9 năm bản án nghiêm khắc bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bấm nút bất lợi bất ngờ bất đồng chính kiến bắt buộc bắt cóc bắt giữ người trái pháp luật bắt tạm giam bằng khoán điền thổ bẻ cong dân chủ bẻ cờ Tổ quốc bệ đỡ bệnh tình bệnh tật bệnh viện bệnh viện Bạch Mai bệnh viện tâm thần bệnh viện đa khoa Đống Đa bị b bị loại bị ném sơn bẩn bị phạt bị thu hồi bị tước quốc tịch bị xoá bị xoá tên bị đuổi bịa chuyện bỏ trốn bố trí ăn nghỉ bồi thường. bổ sung hình phạt bổ sung người tham gia tố tụng bộ mặt thật bộ đội xuất ngũ bới vết tìm lông bức tử bức ảnh ca nhiễm thứ 17 ca sĩ mỹ linh ca sỹ kiêm dân chủ can thiệp thô bạo cao tuổi chi viện phòng chống dịch chia chác chia rẽ chia sẻ cơ sở dữ liệu chia tách chia tách GP Vinh chiêu bài chiếm dụng chiếm trụ sở chiến dịch chiến lược chiến thắng ngọc hồi -đống đa chiến tranh biên giới phía Bắc cho cái ác cho thôi việc chung cư chung tay chuyên gia chuyên nghiệp chuyến thăm chuyến thăm Trung Quốc chuyển đổi tội danh chuyện bia rượu và gạo chuyện hiếm gặp chánh xứ Thọ Hòa cháy karaoke cháy rạng đông chém trượt chê bai chính giới chính phủ quốc gia lâm thời Việt Nam chính quyền Nghệ An chính sách chính thức chính trị bình dân chính trị việt nam chúa Giesu chúc mừng chơi xỏ chấp hành chất gây nghiện chất lượng chặt cây chế ngự chết người chỉ có chị gái chối bỏ chối bỏ quyền bầu cử chối tội chống cộng ở hải ngoại chống phá Chế độ chống phá bầu cử chống trả chống Đảng chợ búa chụp ảnh chủ quan chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chủ tịch tỉnh chủ động chủ động ứng phó chức sắc cực đoan chửi bới chữa bệnh clip sex con trẻ cuồng ngôn cuồng vọng cuộc chiến iraq cuộc chiến pháp lý cuộc sống cá nhân cá nhân khủng bố các tác phẩm các vụ việc cách chức Bí thư Đảng uỷ xã cách mạng màu. cách ứng xử cái chết cám ơn cán bộ nguồn cánh diều lộng gió cánh én câu đối cây cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng cây xanh có mặt có mặt tại phiên tòa cô đơn cô đơn. công an nhân dân công bằng công bằng xã hội công bố công hamf1958 công hàm phản đối công nhiên công sở công thần công ty Formosa Hà Tĩnh công ty Minh Tân công ty pharma công viên công viên nước Hồ Tây căn cước cơ bản cơ chế giám sát quyền lực cơ quan an ninh điều tra cơ quan có thẩm quyền điều tra cơ quan pháp luật cơ quan thực thi pháp luật cưới vợ cảm ơn cảnh cáo cảnh sát cảnh tỉnh cấm cản cấm cờ cấm nhập cảnh cấm treo cờ Tổ quốc cần thơ cầu nguyện: Nguyễn Ngọc Nam Phong cố quốc cố tình cổ súy cổ vũ bạo hành cộm cán cớ cờ vàng 3 sọc cờ vàng ba sọc cục diện cục quản lý dược củng cố cửa khẩu đường bộ cựu nghị viên dan làm báo danh "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" danh sách các tổ chức danh tiếng di trú diệt chủn doanh nhân du học sinh Úc du khách du kích du lịch dung túng dáng đứng dân biểu dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước dân oan Dương Nội dân quyền dân tuý dâng hương dây máu ăn phần dã man dạy TQ bài học dấu hỏi dẫn độ dắt mũi thông tin dị hợp dịch vụ dịch vụ cắt tóc dịp lễ Noel dừng lại dừng phát hành dừng đụng độ dự luật đặc khu kinh tế dự thảo. dự án dự án Cát Linh - Hà Đông dự án hồi sinh xe đạp cũ dự án luật đặc khu dự án nước thải dựng tượng tại tòa án em vợ gan chịu gan làm ghi hình ghi nhận ghi sổ tang ghi âm ghẻ lạnh gia hạn hộ chiếu gia tăng đàn áp gia đình giao thông nội đồng giao thừa giao đất gieo gió gieo rắc giàn khoan giàu lên giá trị Phương Tây giám đốc Hacinco giáo dân xứ Song Ngọc giáo hoàng giáo hội giáo lý đạo Công giáo giúp đỡ giả mạo giả ngu giải cứu giải ngân giải thưởng Anh hùng nhân quyền giải thưởng Nhân quyền Hoa Tulip giải thưởng Nhân quyền Hoa Tulips giải thưởng nhân quyền Hoatuylip giải thưởng Đào Tấn giấc mộng Trung Hoa giấy mời giật view giới chức trong nước giới quân sự gây chuyện. gây cười gây hấn gây khó khăn gây phức tạp tình hình gây rối trật tự góp ý gương mặt gắng gượng gặp gỡ gặp nhau gặt bão gồng mình lên gội đầu gợi nhắc gửi tiền gửi về hi vọng hiến pháp mới hiếp dâm trẻ em hiếu chiến hiền hòa hiểu biết hiểu sai hiện tượng hoa hậu hoài nghi hoàn vũ hoàng trung hải hoãn phiên toà hoạt động nhằm lật đổ chính quyền huy chương Bạc huyết chiến huyễn hoặc huyện Diễn Châu huyện Krông Pắk huyện Mỹ Đức (Hà Nội) huyện Sóc Sơn huyện Thanh Chương huyện Việt Yên huyện uỷ Mỹ Đức hy sinh hàng năm hành động ngang nhiên hình lưỡi bò hình ảnh hòa giải dân tộc hòa thượng Thích Thanh Sam hơn 200 năm tù hưởng ứng hạ nhục hạn chế hầu toà hầu tòa hận thù hậu duệ Việt Nam cộng hòa hậu quả hậu quả chiến tranh hằn học hệ luỵ hệ phái học ngoại ngữ học sinh nghỉ học họp bàn họp phụ huynh hỗ trợ dịch bệnh hỗ trợ nhân đạo hỗ trợ vắc xin hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú hội nghị thượng đỉnh hội nhóm hội thánh đức chúa trời hợp nhất 2 chức danh hợp nhất văn phòng CTN - Văn phòng TƯ Đảng hợp tác hủy show im lặng in sai khai báo thành khẩn khai giảng khen khiếu nại khuyến cáo khuyết tật nhân cách khuôn sáo khá lên khám xét kháng cáo khánh thành khát khao khát máu khí hậu khó hiểu không biết chữ không bất ngờ không cho thăm gặp không có căn cứ không có cơ sở pháp lý không có trên bản đồ không gian mạng không giãn cách phong toả không lên tiếng không nhận hỗ trợ không phân biệt không quay phim không thuộc diện không thông qua không trực tiếp cứu không đeo khẩu trang không đi học không được phép khẩu trang khắc ghi khốn cùng khởi kiện Formosa khởi kiện TQ khởi tố vụ án khủng bố 11.9 kinh thánh kinh tế tư nhân kiêu binh nổi loạn kiếm chác kiếm tiền kiểm soát dịch kiện kiện toàn các chức danh đảng kéo lên kéo vào để gây chuyện kêu gào kì thị kích bác kích động chống TQ kết cục kết luận chính thức kết quả ghi nhận kể chuyện Bác Hồ kệch cỡm kỉ cương kỉ niệm kịch khung kịch vụng kịp thời kỳ thị kỳ thị thái quá kỷ luật đảng kỷ lục kỷ niệm kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh la ó lao công liên kết liên tục liệt sĩ liệt tông lo lắng luận thuyết luận điệu luật lập hội luật sư Trần Vũ Hải luật sư nửa mùa làm hai làm lộ bí mật nhà nước làm nóng làm đường đẹp làng dân chủ Việt lá chắn lá cải lá đơn lây lan lãnh tụ lê ngọc nam phong lê đăng quang lên tiếng! lên đồng lì xì lí sự lính đánh thuê lòng yêu nước lũ bão lơ là lạc quan lạc điệu lạm dụng tình dục lập hội lật sử lật đật lật đổ chính quyền nhân dân lễ Giáng sinh lễ hội Halloween lễ kỷ niệm lễ tưởng niệm lễ tạ ơn 90 năm thành lập tu viện DCCT Hà Nội lệch chuẩn lệch lạc lệnh bắt lộ ngực lộng ngôn lời hứa lời xin lỗi lợi dụng dân chủ lợi dụng trẻ em lợi ích lợi ích hợp pháp của tổ chức lợi ích nhóm lừa dối lựa chọn lực lượng công an lực lượng vũ trang minh bạch miền Trung lũ lụt miễn phí miệt thị miệt thị người Đà Nẵng mua đất mâu thuẫn lương - giáo méo mó mô hình môi trường biển mù mờ mùa xuân mơ hồ mưu toan mưu đồ mượn nhà dòng mạt hạng mất cảnh giác mất nết mất tích bí ẩn mầm non mật thiết mật vụ mẹ Việt Nam Anh hùng mở lại mục tiêu kép mục tiêu tăng trưởng mục tiêu văn chương mục tiêu văn hóa mục tiêu đi lên mục tử nhân lành mục đích na ná ngang nhiên nghi dâm ô nghi ngại nghi nhiễm covid19 nghi thức nguyên thủ nghiêm túc nghiên cứu nghĩa trang Thanh Tước nghề báo nghỉ học nghỉ mục vụ nghị quyết 132 nghị trường ngoại vi Việt Tân ngoại xâm ngu xuẩn nguyên Chủ tịch UBND xã nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh nguyễn chánh tín nguyễn trọng vĩnh nguyện vọng nguyện vọng của nhân dân nguồn gốc đất Đồng Tâm nguỵ biện ngành Thông tin & truyền thông ngành Y tế ngày tháng năm sinh ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngông cuồng ngăn cản lập hội ngăn cản nhận đền bù ngăn cấm ngưng người dân người đàn ông trung niên ngọn cờ đầu ngợi ca ngụy biện ngụy dân chủ ngừng phát hành nhanh chóng nhiều hoạt động nhiễm độc nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhuận bút nhà hoạt động Lưu Hiểu Ba nhà khoa học nhà máy nước nhà nguyện nhà thầu TQ nhà thờ nhà tạm nhà đài nhà ở nhàm chán nhân cách nhóm Mai Info nhóm NO-U Hà Nội nhóm hiến pháp nhún nhường nhất thể hoá hai chức danh nhận thức. nhận tiền nhập cư nhập kho nhặt nhạnh nhổ bỏ nâng bi não trạng ném đá nên tiêm hay không nên tiêm nêu gương nói gì nói không với đường lưỡi bò nông sản núp bóng núp bóng bảo vệ môi trường núp bóng “tuần hành ôn hòa” năm 1955 năm 1974 năm 1979 năm 2010 năm 2017 năm 2020 nơi làm việc nạn nhân nền dân chủ nền nhiệt nồi da xáo thịt nỗi buồn nội bộ nội bộ Đảng cộng sản nộp - tiếp nhận đơn nợ nụ cười nữ BTV Lê Thanh Huyền nữ Trưởng phòng hành chính phaolo phe li khai phe nhóm phe đảo chính phi chính trị phi pháp phiên toà xét xử phúc thẩm phiếu tín nhiệm phong thủy phong trào chấn hưng Việt Nam phong trào dân chủ phong trào hiến chương 2000 phong trào kêu gọi phong trào đấu tranh dân chủ phong tỏa phá bĩnh phá sóng phán quyết pháp lý phân biệt phân bua phân cấp phê bình phòng chống tham nhũng phó công an phó thủ tướng chính phủ phóng viên kền kền phương tiện lạ phường Phú Lương phường Quang Trung phạm thánh phả bỏ phải trả phản cung phản hồi phản pháo phản đòn phản đối dự luật Đặc khu phản ứng phụ nữ phủ định quan hệ Brexits : Brexits quan hệ Mỹ - Campuchia. quan hệ chính quyền – Giáo hội quan hệ việt nam - đức quan ngại quan thầy quan toà quy định quay phim quyết liệt quyết định khen thưởng quyền quyền hạn trong khi thi hành công vụ quái đản quán quân quả địa cầu quản lý quản lý đối với Internet quận Hà Đông quốc hội Mỹ quốc tang quỳ gối quỹ Tây Du (GWF) qũy vắc xin covid 19 ra khỏi đảng ra mặt ra nước ngoài ra đi! rao giảng ruồi nửa tỷ rà soát rào chắn rào làng chiến đấu rạn xương rận rồng 60 tỷ sai phạm sai sót sau 2 năm so sánh so sánh khập khiễng suy giảm đức tin suy nghĩ suy đoán sân bay sân bay Miếu Môn sân bay tân sơn nhất sính ngoại sò lông súng hơi cay súng đạn sơ tán công dân Việt Nam sắp xét xử số lượng nạn nhân sớm nhất sụp đổ sức khoẻ sức khỏe sức ép sửa điểm sửa đổi sữa chữa cầu Thăng Long – Hà Nội sự cố Formosa sự cố môi trường biển sự nhất tai nạn tha bổng tha hoá tham dự tham ô thanh minh thao túng thay đổi lời khai thay đổi tội danh theo dõi thiết lập thiếu hiểu biết thiếu lãnh thổ thiếu tướng Lê Kế Lâm thiếu tướng Nguyễn Văn Man thoái đảng thoát tội thu hồi thẻ nhà báo thu hồi đất thu mua đất thu tin Đồng Tâm thuyên chuyển thuê độc lập thuỷ điện thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2020 thánh chiến thánh lễ trực tuyến thánh lễ đông người thánh nữ thánh tử đạo tháo dỡ thân Mỹ thân phụ thâu tóm thêm tội danh mới. thô bạo thôi việc thôn Triều Khúc thông báo kết luận thông báo phòng chống dịch Covid19 thông cáo thông thương thông tin ban đầu thăm Canada thăm Nhật Bản thăm nom thăm Úc thăng tiến thăng trầm thư cảm ơn thư khen thương lái thương mại thượng đỉnh thảm họa thảo khấu thảo luận công tác giải quyết khiếu nại thất bại thất lý thần chú thần kinh thần phục thầy cô giáo thầy tu thế lực thù địch thể chế chính trị thị phi thị xã Kỳ Anh thống nhất thống nhất đất nước thờ ơ thời tiết khắc nghiệt thủ thuật thủ tướng Angela Merkel thủ tướng Campuchia thủ tướng Phạm Văn Đồng thủ tướng Đức thủ đoạn thủy tiên thừa nhận thực dụng thực lực tin vui tinh vi tiêm vắc xin miễn phí tiên phong tiêu diệt tiếp cận hồ sơ vụ án tiếp theo tiếp thu tiếp tục tiếp tục hoàn thiện tiếp tục xuất hiện tiếp tục xuống đường tiếp xúc cử tri tại Hoàn Kiếm tiết kiệm tiền phạt tiền âm phủ tiểu ban công lý và hòa bình tiểu đoàn trưởng toàn diện toàn dân trao tặng tri kỷ tri ân triết học triệu tập làm việc trong sạch tru tréo trung cổ truy cứu truy nã quốc tế trục xuất trách nhiệm của chính quyền trái phép tránh tội trên BIển trò chống phá mới trốn ở lại trước thềm trường Tiểu học bán công Tràng An trường getway trại giam số 6 – Nghệ An trả lại tên trả lời đơn trả tự do ngay lập tức trả đũa trẻ em trở về từ Đà Nẵng trụ sở cơ quan Quân đội trục lợi tu viện Thái Hà tung tin gây hoang mang dư luận tuyên bố bỏ Đảng tuyên bố chung tuyên tuyền chống nhà nước tuyến đầu tuyệt đối tuần hành hỗn loại tài khoản tài khoản ngân hàng tài liệu giả mạo tài sản tài trợ tác dụng tác động tái cử tán thành tát tâm dịch tâm lí tân Chính phủ tân chủ tịch UBND Tp Hà Nội tìm hiểu kỹ tình trạng hiện tại tình yêu nước MỸ tích cực tín ngưỡng tôn giáo tính cách Nhật bản tôn giáo hoá tôn trọng luật pháp quốc gia tư thế tư vấn tước bỏ tướng Lê Mã Lương tưởng nhớ tưởng nhớ các vị liệt tổ tưởng niệm tượng đài vua Lý Thái Tổ tại Anh tại Việt Nam tạm giam tấn công Chủ tịch Hồ Chí Minh tấn công lãnh đạo đảng cộng sản tấn công lại tấu hài tầm cao trí tuệ tầm thường tầng 12 tập huấn tập thể tặng giải thưởng tặng khẩu trang tặng ảnh tết 2017 tết an toàn tỉnh Bắc Giang tỉnh Đắc Lắc tị nạn chính trị tố cáo Linh mục. tố cáo lẫn nhau tố cáo tồn đọng tối hậu thư tốt! tổ chức Rise tổ chức phóng viên không biên giới tổ chức phản động voice tổ chức quốc tang tổ chức rsf tổ chức ân xá quốc tế tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép tổ đồng thuận tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng hợp tổng thống Mỹ D. Trump tội danh tội danh mới tội lừa dối khách hành tội phạm lừa đảo tội tội 'Lợi dụng chức vụ tội ác tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” tờ rơi tụ tập tứ trụ từ bỏ từ bỏ chủ nghĩa cộng sản từ bỏ phong trào đấu tranh dân chủ từ chối khám từ thiện tự chuyển hóa tự do và nhân quyền" tự hào dân tộc tự nguyện tự thiêu ung thư uy tín vay tiền vi phạm vi phạm phòng chống dịch vi phạm quy định vi phạm đơn thuần vi rút video mới viếng viếng Bác việc 39 người chết tại Anh việc làm tốt viện Hán Nôm VN viện kiểm sát việt nam thời báo vlog vong bản vu cáo vu khống vu vạ vào cuộc từ đầu vào viện Tâm thần vì đàn chiên vô gia cư vô nghĩa lý vô nguyên tắc vô thần vô ơn văn bản văn bản phản đối văn hoá văn hóa vũ huy hoàng vơ đóm ăn tàn vượt biên trái phép vấn đề dân chủ vấn đề thần kinh vận dụng sai vận động vận động tranh cử vắc xin phòng covid 19 vắng mặt vẻ vang về quê vở kịch tàn vợ Nguyễn Bắc Son vợ chồng Nguyễn Văn Đài vụ Trịnh Xuân Thanh vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại vụ cá chết hàng loạt tại miền Trung vụ nổ tại Đắk Lắk vụ nổ ở Bình Dương vụ thảm án tại Yên Bái vụ án vụ án Hồ Duy Hải vụ án Ôn Như Hầu vụ đất đai Đồng Sênh vừa ăn cướp vừa la làng xe công xe tải xem xét xin giảm nhẹ hình phạt xin nghỉ xuyên tạc về tôn giáo xuyên tạc… xuất hiện xuất khẩu xuống đường xác minh xây dựng chợ xây dựng Đặc khu xã Quang Châu xã Sơn Hải xã Tân Triều xét lại xóa tên Ls xúc phạm Bác Hồ xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh xăng dầu xảo quyệt xộ khám xới lại xứ ta xứ tuyết xử kín xử lý dân xử lý nghiêm xử lý người xuyên tạc về tăng giá điện xử phạt xử phạt hành chính yên thân yên vui yên ắng yêu cầu tất yếu yêu ghét yêu kính yêu nước. yêu sách trả tự do yếm thế zân chủ Ôn hòa Ông Huỳnh Đức Thơ Ông Nguyễn Lân Trung Ông Nguyễn Phú Trọng Ông Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Úc ách tắc giao thông âm mưu ô nhiễm biển ô nhiễm miền trung ô tô ôn hoà ông Chu Hảo ông Cố vấn ông Hoàng Sơn ông Hồ Vĩnh Lai ông Lê Đình Thuần ông Minar Pimple ông Nguyễn Thanh Tú ông Nguyễn Văn Bình ý nghĩa ý nghĩa tích cực ý thức cộng đồng ý tưởng ăn theo ăn uống trong nhà ăn ve sầu với cơm ăn vạ ĐBQH Nguyễn Anh Trí ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu ĐSQ Mỹ Đak lak Đan viện Thiên An Huế Đinh Hữu Thoại Đinh Mạnh Thắng Đinh Thế Huynh Đinh Thị Thu Thủy Đinh Tiến Dũng Điều 258 Điện Biên Đoàn Huy Chương Đoàn Ls TP Hồ Chí Minh Đoàn Ls Tp Hà Nội Đoàn Thị Hương Đoàn Trương Vĩnh Phước Đài RFI Đài Truyền hình Việt Nam Đám tang Đèo Con Đê La Thành Đông yên Đăng Cao Đặng Xuân Diệu Đường lên đỉnh Olympia 2019 Đường sắt Bắc Nam Đường sắt trên cao Đại biểu Dương Trung Quốc Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu Đại biểu Quốc hội & HĐND các cấp Đại học Fulbright Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học ngoại thương Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Đại nhạc hội Đại sứ Anh Đại sứ Mỹ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Đại sứ quán TQ Đại sứ quán Trung Quốc Đại sứ Đức Đại tá Lê Văn Tam Đại tá Nguyễn Đăng Quang Đại tướng Đại tướng Ngô Xuân Lịch Đại uý Đỗ Đình Viên Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn Đạo luật 10/59 Đạo luật Magnitsky Đảng cộng sản VN Đảo Thị Tứ Đất Đắc Lắc Đặng Bích Phương Đặng Đình Mạnh Đề nghị Đồng Chiêm Đổi mới Đỗ Cát Phượng Đỗ Hà Đỗ Nguyễn Mai Khôi Đỗ Thanh Vân; Dũng Phi Hổ Đỗ Thị Minh Hạnh Đỗ Văn Minh Đỗ Đức Hợp Động thái mới nhất Đức - Việt Đức - Việt Nam Đức Giám mục Phao lô Nguyễn Thái Hợp Đức Thánh Trần Đức chúa trời đa nguyên đa nhân cách đa đảng đai hội 13 đau thương đau ốm đe doạ đe dọa đi bộ phố cổ Hội An đi ngược chiều đi xe buýt điên cuồng điềm đạm điều 117 – BLHS điều 257 điều 331 - BLHS điều 88 BLHS điều chỉnh điều lệ đảng điều tra điều tra lại điều trị điểm chung điểm cách ly điểm sáng điện capitol đoàn kết tôn giáo đoàn tụ gia đình đoàn xe tháp tùng đàm phán đàn áp đáng buồn đáng ghi nhận đáng quên đánh đánh bùn sang ao đánh giá đánh lừa đánh tráo đánh tráo bản chất đánh đập đòi tiền đón người tại sân bay đón nhận đón đoàn. đóng cửa đông người đùa cợt đúng - sai đơ cứng đơn tố cáo Dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ đơn từ chức đưa công dân về nước đương đại đường cao tốc đường lưỡi bò đại chiến đại cục đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội đại hội đại lễ đại náo sân bay đại sư Mỹ đại sứ mĩ đại tá Trần Quang Khải đạo Tin Lành đả phá đấu giá áo đấu đấu lý đấu đá đầu năm mới đầu thú đầu tiên đầu xuân đếm xỉa đề xuất đề án đền bù đểu cáng địa vị định hướng thông tin đối trọng đối tượng Đỗ Cường Minh đốt thẻ đảng đồn nhảm đồng bào đồng chí đồng hành cùng dân tộc đồng xanh đổi giọng đổi tiền độc thân độc tài đội sát thủ K9 động cơ động cơ. động thái động viên khen thưởng đột nhập đức cha đứng đằng sau ưu tiên ước mơ ảnh cũ ảnh hướng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid1 ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội ảo vọng ổn định ổn định xã hội Ủy ban bảo vệ nhà báo Ủy ban công lý & Hòa bình Ủy ban cứu người vượt biển ủng hộ VN ứng cử ứng cử viên ứng xử “Câu lạc bộ Phạm Đoan Trang” “Hồ Chí Minh Trail” “Liên minh dân tộc Việt Nam” “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” “tên tôi là nạn nhân cộng sản”

Bài viết gần đây

Bài học lịch sử

"Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi" - Hồ Chí Minh

Góc suy ngẫm

"Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?" - Hồ Chí Minh

Tổng số lượt xem trang

Người theo dõi

Lưu trữ